Wat is de betekenis van Code Napoléon?

2023-09-25
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Code napoléon

Een hervorming van de Franse wetgeving door Napoleon, waarbij voor alle burgers dezelfde wetten golden en iedereen recht had op een advocaat.

2023-09-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

code Napoleon

het door Napoleon I gebrachte burgerlijk wetboek (In Nederland gegolden tot 1838).

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Code Napoléon?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Code Napoléon

(kɔ:d napole'ɔ̃) m. [Fr.] burgerlijk wetboek, 1804 door Napoleon in zijn staten ingevoerd: de heeft als grondslag gediend voor verschillende moderne burgerlijke wetboeken.

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Code Napoléon

Code Napoléon - gedurende het keizerschap van Napoleon I de naam van den Code civil, het Burgerlijk Wetboek voor Frankrijk. Het is een der vijf groote wetboeken, onder Nap. tot stand gekomen. Vóór dien tijd bestond in Frankrijk geen eenheid van burgerlijk recht. In een deel van het land (pays du droit écrit) gold in hoofdzaak het Romeinsche recht,...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Code Napoléon

➝ Code Civil.

2023-09-25
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Code napoléon

Code napoléon - (in Frankrijk) het Burgerlijk Wetboek, waaraan Napoleon I zijn naam geschonken heeft. Het is door onderscheiden staten nagevolgd.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Code napoléon

is de naam der vijf, onder de regeering van Napoleon I ingevoerde fransche wetboeken, meer bepaald die van het Code civil (in Nederland afgeschaft bij de Wet van 16 Mei 1829, Stbl. no. 33). Tot het einde der I8llc eeuw ontbrak in Frankrijk rechtseenheid. In sommige streken bestond het geschreven (romeinsch) recht, in andere hield men zich aan het m...