Wat is de betekenis van code?

2023-09-23
Blockchain woordenboek

Redactie Ensie (2021)

Code

code is het stelsel van symbolen om informatie onleesbaar te maken, zodat die geheim blijft.

2023-09-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

code

code - Zelfstandignaamwoord 1. geheimschrift, versleuteling zoals bijv. een dagboekcode 2. de verzameling voorschriften en omgangsvormen op een bepaald gebied zoals bijv. erecode per 1 januari 2010 is de Code Banken in werking getreden 3. volgorde van cijfers of letters om een cijferslot t...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over code?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

code

code - zelfstandig naamwoord uitspraak: co-de 1. niet-talige manier om informatie door te geven ♢ de streepjescode op die producten kun je aflezen Zelfstandig naamwoord: co-de de code de...

2023-09-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Code

[Fr., van Lat. codex, z.a.] 1 wetboek, stelsel van wetten; erecode, het totaal van ongeschreven regels i.v.m. erezaken, al wat in een bep. kring al dan niet eershalve is geoorloofd; 2 (alg.) stelsel van signalen en hun betrekkingen onderling waarmee een bep. informatie wordt overgebracht; 3 (sp...

2023-09-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Code

(kode) stelsel van afgesproken woorden; geheimschrift; wetboek

2023-09-23
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Code

Zie: meteorologische code

2023-09-23
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

code

1. in classificatie: stelsel van letter-, cijfer- en/of tekencombinaties, ter aanduiding van klassen, subklassen enz. 2. in automatisering: stelsel van afgesproken symbolen die aangeven op welke wijze tekens, waaruit de instructies en gegevens bestaan, moeten worden voorgesteld. 3. zie: geheimschrift.

2023-09-23
Woordenboek automatisering

Henk Biemond (1985)

Code

Code (1) Een aantal regels, die op ondubbelzinnige wijze aangeven in welke vorm gegevens moeten worden weergegeven. (2) Eén of meer programma’s of een gedeelte van een programma. (3) In de telecommunicatie is dit een aantal regels en conventies, die aangeven hoe de signalen voor het overbrengen van gegevens kunnen worden gereproduceer...

2023-09-23
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Code

meervoud: codes. 1. Men kan een telegram in gewoon leesbaar schrift opstellen. De seinkosten worden echter lager als men codes gebruikt. Codewoorden zijn kunstmatig samengestelde woorden die b.v. in het handelsverkeer vaak gebruikte uitdrukkingen voorstellen, zodat bij het telegraferen van dergelijke uitdrukkingen met één enkel woord...

2023-09-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Code

sleutel om verkorte aanduidingen te ontcijferen; wetboek, bijv. code Napoléon (code civil = burgerlijk wetboek)

2023-09-23
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Code

wetboek; (telegraaf)code; code civil, burgerlijk wetboek; code pénal, strafwetboek, wetboek van strafrecht; code de commerce, wetboek van koophandel; code de la route, verkeersvoorschriften.

2023-09-23
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Code

I code; wetboek; reglement; regels, voorschriften; II in codewoorden overbrengen.

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Code

(Fr.), m. (-s), 1. wetboek; code Napoléon, later code civil, het Franse, onder Napoleon tot stand gekomen Burgerlijk Wetboek (1804), later in tal van landen ingevoerd, ook in ons land tot 1838 van kracht; — codepénal, Wetb. v. Strafrecht (1810), bij ons tot 1886 geldig,, in België nog thans ; 2. stelsel van overeengekomen...

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Code

stelsel van letters, woorden en cijfers met bepaalde betekenis, gebruikt om goedkoper, want met gebruikmaking van minder woorden, te telegraferen, of om de inhoud van bepaalde stukken voor buitenstaanders, die de C. niet kennen, geheim te houden. Code civil, Frans burgerlijk wetboek, in opdracht van Napoleon ontworpen door de rechtsgeleerden Tronch...

2023-09-23
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

code

(Fr.) m. 1 wetboek; 2 lijst v. overeengekomen woorden, die elk de betekenis hebben v. e. zin of een gedeelte daarvan, met behulp waarvan men met een kort telegram veel kan overseinen; ~ civil, burgerlijk wetboek; ~ Napoleon, het door Napoleon I tot stand gebrachte burgerlijk wetboek (in Nederland geldig geweest tot 1 Oct. 1838); ~ pénal, we...

2023-09-23
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CODE

(1) is een lijst van lexicografisch gerangschikte letterverbindingen, waaraan een bepaalde, daarachter aangegeven betekenis wordt toegekend. Zij worden veel gebruikt ter besparing van telegramkosten, omdat bijv. met een combinatie van vijf letters een volledige zin kan worden overgeseind. Telegramcodes zijn in de handel verkrijgbaar en kunnen dus d...

2023-09-23
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Code

De rechte weg met hindernissen.

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

code

m. codes (Fr. [Lat. codex]: 1 wetboek; 2 verzameling van overeengekomen woorden en tekens, die ieder een zin of zinsgedeelte betekenen o. a. in gebruik bij het telegrafisch verkeer met overzeese landen): 1. de code Napoleon, door Napoleon in 1804 ingevoerd Burgerlijk Wetboek, in Nederland in 1838 vervangen door het Ned. B. W.; 2. een boek met codew...

2023-09-23
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

code

(Fr.), m. wetboek; lijst van overeengekomen woorden, met behulp waarvan men in een kort telegram veel kan seinen.

2023-09-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Code

sleutel v/u ontcijfering v. geheimschrift of (i/d handel) v. overeengekomen woorden in telegrammen.