Wat is de betekenis van christenvervolging?

2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

christenvervolging

christenvervolging - Zelfstandignaamwoord 1. vervolging van christenen (om hun geloof) Woordherkomst samenstelling van christen en vervolging Synoniemen christenenvervolging

Lees verder
1981
2022-09-26
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Christenvervolging

De christenen werden vaak omwille van hun geloofsovertuiging zwaar vervolgd en zelfs gedood; in het bijzonder tijdens de regering van de Romeinse keizers Nero en Diocletianus.

1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

christenvervolging

v. (-en), gewelddadig optreden tegen de christenen. ⓔ Christenvervolgingen hebben in het Rom. Rijk geduurd tot begin 4e eeuw (313, het zgn. Edict van Milaan; ➝Constantijn de Grote). Zij vloeiden niet voort uit religieuze intolerantie op zichzelf, maar uit de christelijke weigering de Romeinse staatsgoden te huldigen en aan de keizercultus deel te n...

Lees verder
1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Christenvervolging

v. (-en).

1916
2022-09-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Christenvervolging

Christenvervolging beteekent wel is waar iedere poging het Christendom geweldig te onderdrukken, speciaal en gewoonlijk echter de pogingen, die de heidensch-Romeinsche staat in de eerste tijden van het Christendom deed om met de middelen van physiek geweld, de belijdenis van het Christelijk geloof uit te roeien. Deze pogingen duurden bijna 300 jaar...

Lees verder