Wat is de betekenis van Carl heinrich becker?

2023-12-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Carl heinrich becker

Duits oriëntalist (Amsterdam 12 Apr. 1876 - Berlijn 10 Febr. 1933), bereisde Egypte, Soedan en Turkije en werd in 1908 hoogleraar aan het Koloniale Instituut te Hamburg, in 1913 te Bonn. In 1916 kwam hij aan het Pruisische ministerie van onderwijs, werd in 1919 staatssecretaris en maakte van Apr.Nov. 1921 deel uit van het kabinet Stegerwald. I...