Wat is de betekenis van Becker?

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Becker

1° Albert Ernst Anton, componist van orkestwerken (o.a. een symphonie in g, door de Gesellschaft der Musikfreunde in Weenen bekroond, 1861), koorwerken (o.a. een groote mis in b, 1878), twee bundels Minnelieder aus dem 13. Jahrh. (bewerking van melodieën uit het zgn. liederenhandschrift van Jena) en kamermuziek. *13 Juni 1834 te Quedlinbur...

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Becker

Van de merkwaardige mannen, die dezen naam gedragen hebben, vermel­den wij: Ferdinand Becker , een vrijzinnig R. Katho­liek godgeleerde. Hij werd geboren in 1740 te Grevenstein in Westphalen, werd in 1763 pastoor te Hörste, maar legde in 1770. we­gens zijne wankelende gezondheid, die be­trekking neder en verkreeg eene vicarie bij den dom te...