Wat is de betekenis van Heinrich carl breidenstein?

2023-09-25
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Heinrich carl breidenstein

* 28. 2. 1796 te Steinau, ✝ 13. 7. 1876 te Bonn, aanvankelijk jurist en taalkundige, is de eerste hoogleeraar in de muziek in Duitschland (Bonn) geweest. Heelt den stoot gegeven tot de oprichting van een gedenkteeken voor Beethoven te Bonn. Van zijn composities werden eenige koralen (Wenn ich ihn nur habe) zeer bekend evenals een Singschu...