Wat is de betekenis van Caput mortuum?

1994
2021-08-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Caput mortuum

[Lat. = lett.: dood hoofd] (chem.) waardeloos overblijfsel na destillatie of sublimatie, spec. ijzeroxyde met bijmengsels (zgn. dodekop) dat overblijft na verhitting van ijzersulfaat.

1973
2021-08-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

caput mortuum

caput mortuum - [Lat.], (ook: dodekop, colcotar), zie oxiderood.

1950
2021-08-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Caput mortuum

het wordt ook wel gebruikt voor: waardeloos overschot.

1933
2021-08-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Caput mortuum

Caput mortuum - → Doodekop.

1916
2021-08-04
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Caput mortuum

1e. doodskop. 2e. Het overblijfsel van eene destillatie (z. d w.). 3e. Eene roode verfstof, ook Engelschrood genaamd, een ijzeroxyde.

Lees verder
1916
2021-08-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Caput mortuum

Caput mortuum - doodekop, colcothar, het voornamelijk uit ijzeroxyde bestaande bruinroode residu van de Nordhauser zwavelzuur-bereiding, dat als slijpmiddel gebruikt wordt en bij eventueel nagloeien met keukenzout, waardoor de kleur van bloedrood tot havannabruin gevarieerd wordt, als verfstof. De naam is die, welke aan alle residuen van de destill...

Lees verder
1870
2021-08-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Caput mortuum

De scheikundigen van vroegeren tijd gaven deze Latijnsche benaming aan de drooge zelfstandigheden, die bij eene destillatie achterblijven. Thans geeft men den naam van caput mortuum of doodekop aan de onzuivere massa ijzeroxyde, die bij het bereiden van Nordhäuser zwavelzuur in de retort achterblijft. Het is geelachtig-rood of rood van kleur en die...

Lees verder