Synoniemen van Brandgans

2019-11-22

Brandgans

Brandganzen zijn zoals de naam al doet vermoeden ganzen. Ze komen in de noordelijke gebieden van de Atlantische oceaan voor. In de zomer bevinden de vogels zich voornamelijk rond de poolcirkel. Hier is het in de zomer de gehele dag licht, waardoor de ganzen hun kuikens beter tegen hun vijanden kunnen beschermen, de poolvossen. De vogels broeden op steile rotswanden. Ze broeden één keer per jaar en leggen dan vier tot vijf eieren. In de winter zijn de ganzen in hun wintergebieden te vinden. Dez...

2019-11-22

Brandgans

Brandganzen foerageren vrijwel alleen daar waar kort gras beschikbaar is. Opgroeigebieden worden dan ook altijd begraasd door rundvee of halfwilde grazers. Dit komt waarschijnlijk door de afwisseling aan eilanden die als broedhabitat dienst doen terwijl er gefoerageerd kan worden in de omliggende kort-begraasde graslanden, die zeer eiwitrijk zijn. Broedplaatsen bevinden zich grotendeels op eilanden, maar in Nederland is dit minder strikt dan in eveneens recent gekoloniseerde broedgebieden in Est...

2019-11-22

brandgans

gans die vaak in Nederland en soms in België overwintert en die uiterlijk zeer opvalt door zijn witte kop met een zwarte bovenkant en achterkant, en een zwarte hals en borst die sterk met de kop contrastreren, waarbij de zwarte kleur aan verkoold hout, 'brand', doet denken

2019-11-22

Brandgans

Compacte gans met een onmiskenbaar uiterlijk. De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de brandgans ook een leefgebied dat aan de behoefte voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen. Uit deze groep ontston...

2019-11-22

brandgans

brandgans - Zelfstandignaamwoord 1. (vogels) Branta leucopsis, een gans uit de familie Anatidae Woordherkomst samenstelling van brand en gans

2019-11-22

Brandgans

BRANDGANS, v. (...ganzen), eene soort van zeegans (branta leucopsis), ook dondergans geheeten, ± 70 cM. lang, kennelijk aan de zwarte kleur van bek, pooten, hals, teugels, achterrug, staart en groote slagpennen, terwijl de zij vederen grijs, en voorhoofd, wangen geel en wit zijn; ...GAT, o. (-en), elk der gaten, in verschillende tot brandstichting bestemde projectielen, waaruit de vlam naar buiten slaat; ...GEROEP, o.; ...GEVAAR, o.; ...GEVEL, m. (-s), muur tot den nok opgetrokken tusschen bele...

2019-11-22

Brandgans

Brandgans - (Branta leucopsis) of dondergans, in Friesland tongergoes genaamd; een in het Noorden levende ganssoort, die ’s winters Z.-waarts trekt en bij strenge koude ook nu en dan onze kusten bezoekt.

2019-11-22

brandgans

brandgans - v./m. (-ganzen), vogelsoort. De brandgans (Branta leucopsis) behoort tot de familie van de eenden. Zij broedt op Oost-Groenland, Spitsbergen, Nova Zembla en Vaygach, en overwintert aan de kusten van de Noordzee. In Nederland en België overwintert de brandgans veelvuldig (Russische populatie). Brandganzen zijn te herkennen aan een zwart en wit verenkleed, en een opvallend roomwitte zijkop en voorhoofd. Het geslacht Branta (zie zeegans) behoort tot de onderfamilie van de Anserinae...

2019-11-22

Brandgans

Brandgans - ➝ Bergeend.