Wat is de betekenis van BOT, Jan of Both?

2024-02-21
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

BOT, Jan of Both

een geboren Utrechtenaar, die, benevens zijnen broeder ANDRIES, de gronden der Schilderkunst, bij zijnen vader, die een bekwaam Glasschilder was, geleerd heeft, en daarna bij BLOEMART. Deze twee broeders trokken eerst naar Frankrijk, en vandaar naar Rome, besteedende overal hunnen tijd met grooten vlijt. JAN begaf zig aan het s...