Wat is de betekenis van Jan both?

2023-12-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jan both

Nederlands schilder en etser (Utrecht 1618? - ald. begr. 9 Aug. 1652), evenals zijn broer Andries leerling van zijn vader, de glasschilder Dirck Both en van Abraham Bloemaert. Samen met Andries bereisde hij Frankrijk en Italië. Van 1635 tot 1641 was hij te Rome, daarna te Venetië en in 1641 was hij te Utrecht terug, waar hij in 1649 deken...