Wat is de betekenis van Both, jan?

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Both, jan

Nederlands schilder en etser (Utrecht 1618? - ald. begr. 9 Aug. 1652), evenals zijn broer Andries leerling van zijn vader, de glasschilder Dirck Both en van Abraham Bloemaert. Samen met Andries bereisde hij Frankrijk en Italië. Van 1635 tot 1641 was hij te Rome, daarna te Venetië en in 1641 was hij te Utrecht terug, waar hij in 1649 deken...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Both, jan

Ned. schilder, *ca.l615 Utrecht, ♱(begr. 9.8.)1652 Utrecht. Met zijn broer Andries Both reisde hij via Frankrijk naar Rome, waar hij tot 1641 verbleef; in dat jaar keerde hij terug naar Utrecht, waar H.Verschuring zijn leerling werd. Both schilderde voornamelijk italianiserende landschappen. Geen enkel schilderij is met zekerheid toe te schrijven a...

2024-02-21
NBW

Redactie P.C. Molhuysen en PJ. Blok (1914)

Both, jan

BOTH (Jan), de jongere zoon van den vorige, is omstreeks 1618 te Utrecht geb. en daar 9 Aug. 1658 in de Buurkerk begraven. Ook hij genoot eerst het onderricht van zijn vader en kwam daarna op het atelier van Abr. Bloemaert, bij wien hij echter slechts kort gebleven zijn kan, want nog op jeugdigen leeftijd vergezelde hij zijn broeder Andries op dien...