Synoniemen van Bonken

2020-04-07

Bonken

Als de kammen van de wielen niet "op steek staan", d.w.z. wanneer de "hart-op-hart- afstand tussen de kammen (of staven), ook wel "steek" genoemd, van een wiel niet exact gelijk is, is dat te horen aan het bonkend en stotend geluid.

2020-04-07

bonken

bonken - regelmatig werkwoord uitspraak: bon-ken 1. er hard op of tegenaan slaan ♢ de boot bonkte tegen de steiger Regelmatig werkwoord: bon-ken ik bonk jij/u bonkt hij/zij bonkt wij/zij/jullie bonken ik/jij/u/hij/zij bonkte ...

2020-04-07

bonken

bonken - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bonk bonken - Werkwoord 1. (inerg) een dof stotend geluid voortbrengen door hard ergens tegenaan te slaan Geërgerd door het feestgedruis bonkte hij tegen de muren.

2020-04-07

bonken

Neuken, copuleren. Elk werkwoord dat een beweging of handeling uitdrukt kan in principe als eufemisme fungeren voor het beoefenen van de geslachtsdaad. ‘Bonken’ in de betekenis van copuleren werd in 1977 (mogelijk voor het eerst) gebruikt door Van Kooten en De Bie (tijdens een live-optreden van de Klisjeemannetjes in Den Haag). Auteurs zoals Jan Cremer, Hans Plomp en Dimitri Frenkel Frank gebruikten het woord rond dezelfde periode ook meermaals in deze zin. Opmerkelijk is dat de Engelse term ‘to...

2020-04-07

Bonken

BONKEN, (bonkte, heeft gebonkt), het aangesneden hooge veen tegen den winter met bonkaarde bedekken als een middel tegen het bevriezen; — het verwerken van de bovenste veenlaag of veennerf; — opzettelijk of bij toeval hard tegen iem. of iets aankomen, stooten, beuken; (Zuidn.) bikkelen; afrossen.

2020-04-07

bonken

bonken - (bonkte, heeft gebonkt), I. (onoverg.) 1. opzettelijk of bij toeval hard tegen iemand of iets aankomen, stoten, beuken: op een deur —; op een piano —, zeer hard spelen; 2. bikkelen; 3. (veenderij) ook: afbonken; bonk verwerken ; (ook) het aangesneden hoogveen tegen de winter met bonkaarde bedekken als middel tegen bevriezen; II. (overg.) slaan, stompen. Bonken is het bij de hoogveenontginning verwijderen van de bovenste veenlaag, de bonkaarde, en het later terugstorten...

2020-04-07

Bonken

Bonken of af bonken. Het hoogveen is opgebouwd uit verschillende lagen. De bovenste laag is de jongste en bestaat meestal uit eene lichtgekleurde, losse veensoort, de z.g. bonkaarde*, welke voor de bereiding van brandturf ongeschikt is. Ten einde bij de vervening de daaronder liggende lagen te kunnen bereiken, wordt de bonkaarde op het reeds verveende terrein geworpen. Deze werkzaamheid noemt men bonken of afbonken. De bonkaarde is een belangrijk materiaal voor het verkrijgen van een goeden dalg...

2020-04-07

Bonken

Eerder schreef [Oscar] Van Woensel onder meer de soepele, modieuze jongerenvoorstellingen Varkens en Part Two voor het beginnende gezelschap Het Syndicaat. Ook nu zijn zijn teksten doorspekt met Engelse kreten en, vooral seksuele, krachttermen. Zeus beklaagt zich over de ‘klotegiganten’, Herkules’ keurige echtgenote biedt op zijn tirade aan hem even te pijpen. Van Woensels figuren spreken afwisselend, en in een razend tempo, van ‘samen een worden’, ‘offeren aa...

2020-04-07

bonken

Als de kammen van de wielen niet "op steek staan", d.w.z. wanneer de "hart-op-hartafstand tussen de kammen (of staven), ook wel "steek" genoemd, van een wiel niet exact gelijk is, is dat te horen aan het bonkend en stotend geluid.