Wat is de betekenis van Binnendijk, dirk adrianus michel?

1985
2023-02-07
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Binnendijk, dirk adrianus michel

Ned. dichter en criticus, *12.10.1902 Leiden, ♰1.6.1984 Amsterdam.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Binnendijk, dirk adrianus michel

Nederlands essayist, criticus en dichter (Leiden 12 Oct. 1902), sloot zich aan bij de schrijversgroep van De Vrije Bladen, van welk maandblad hij een tijdlang redacteur was. Hij publiceerde voorts essays en critieken in De Gids, Erts, Filmliga, De Kroniek van Kunst en Kultuur, na 1945 ook in Centaur en Critisch Bulletin....

Lees verder