Wat is de betekenis van Bezwarende titel?

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bezwarende titel

Bezwarende titel - (Ned. Recht). Men onderscheidt: 1° handelingen onder b.t., waarbij degene, die een voordeel aan een ander toekent, eenige vermogensbaat geniet; en 2° handelingen om niet, waarbij zulks niet het geval is (bijv. schenking). Deze laatste heeft bijzondere rechtsgevolgen (➝ Wettelijk erfdeel; ➝ Benadeeling van schuldeischers); zie ook...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bezwarende titel

rechtsterm die gebruikt wordt ten aanzien van bezit. Een overeenkomst kan gesloten worden onder bezwarende titel; hierbij geven beide partijen iets prijs ter wille van de verplichting die zij aangaan, of om niet, waarbij slechts één van de partijen dat doet. Op vergelijkbare wijze wordt ook gesproken over een bezitsverkrijging onder b...

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Bezwarende titel?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bezwarende titel

Bezwarende titel, zie TITEL.