Wat is de betekenis van Executoriale titel?

2018
2021-04-10
Martens Scheidingsadvies

Divorce advisory

Executoriale titel

Een executoriale titel is een formeel besluit waarmee men, zonder tussenkomst van een rechter, tot uitvoering van het genoemde kan overgaan.

2016
2021-04-10
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Executoriale titel

Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden “In naam des konings”.

1973
2021-04-10
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

executoriale titel

akte vatbaar voor tenuitvoerlegging of executie door een daartoe bevoegde ambtenaar met de door de wet toegestane dwangmiddelen. De akte verschaft een daarin aangewezen schuldeiser jegens een daarin aangewezen schuldenaar het recht op een bepaalde prestatie en in verband daarmee het recht van executie. Executoriale titels zijn o.a.: de grossen van...

Lees verder