Wat is de betekenis van Bevriezen — stollen?

1898
2021-05-11
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bevriezen — stollen

Beide woorden drukken uit, dat eene vloeibare massa door verlies van warmte in vasten toestand overgaat. Bij stollen behoeft de warmtegraad niet beneden het vriespunt te dalen, bij bevriezen is dit wel het geval. Gesmolten vet stolt als het niet warm wordt gehouden. Water bevriest bij 0 graden Celsius.

Lees verder