Wat is de betekenis van Bevriezen?

2019
2021-04-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bevriezen

bevriezen - Werkwoord 1. ergatief door afkoeling in vaste toestand komen Water bevriest bij nul graden Celsius. 2. ergatief door afkoeling ophouden met werken of beschadigd raken Tijdens deze strenge winter is een deel van de oogst bevroren....

Lees verder
2018
2021-04-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bevriezen

bevriezen - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-vrie-zen 1. tot ijs worden of ijskoud worden ♢ de planten bevriezen door die vorst 1. de lonen bevriezen [bepalen dat ze niet mogen dalen of stijgen...

Lees verder
2002
2021-04-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

bevriezen

Bevriezen (dans), (drama) is een uitbeelding (2) in volkomen stilstand waarin spanning vastgehouden wordt; deze techniek wordt gebruikt als uitgangspunt of als slot van een uitbeelding (3), of als markering van scènes, zoals bijv. in de mime; zie ook freeze.

2001
2021-04-20
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Bevriezen

Uitbeelding in volkomen stilstand waarin spanning vastgehouden wordt. Techniek die gebruikt als uitgangspunt of als slot van een uitbeelding of als markering van scènes bijvoorbeeld in de (→) mime, in de basistechniek voor (→) ‘tableaus vivantes’.

Lees verder
1998
2021-04-20
Nova

Begrippenlijst Nova

Bevriezen

Als water verandert in ijs, het gaat dan dus over van vloeibaar naar vast.

1993
2021-04-20
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Bevriezen

Natuurkundig proces. Het overgaan van water van de vloeibare naar de vaste fase. Voorbeelden zijn het bevriezen van een plas water en het bevriezen van mistdruppels tegen de bladeren van een plant (rijp). Het bevriezen is een exotherm proces. Bij een ander materiaal dan water heet dit proces `stollen'. Zie ook: aggregatietoestand van water Zie ook...

Lees verder
1981
2021-04-20
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bevriezen

Als men aan een vloeistof voortdurend warmte onttrekt, zal deze vloeistof in vaste toestand overgaan (stollen). Bij water heet dit bevriezen; de temperatuur waarbij dit gebeurt, heet het vriespunt. Men heeft het vriespunt van water gekozen als nulpunt van de thermometer. Water bevriest dus bij o” C, kwik bij -390 C.

Lees verder
1981
2021-04-20
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Bevriezen

afkoelen van het lichaam door inwerking van koude. De bloedvaten trekken samen, te weinig doorbloeding, blauw-roodviolette verkleuring, zwelling, blaarvorming en afsterven van het weefsel zijn de plaatselijke gevolgen, al naar gelang de graad en de duur van het inwerken van de kou. Deze symptomen treden dikwijls pas uren of dagen later op. Bij alge...

Lees verder
1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bevriezen

bevriezen - (bevroor en bevroos, heeft en is bevroren, bevrozen), 1. (onoverg.) van de vloeibare tot de vaste toestand overgaan door verlaging van de gewone temperatuur: het water is bevroren; kwikzilver laten—; (overg.) in genoemde toestand doen overgaan; 2. onder invloed van vorst op enige wijze verandering (doen) ondergaan: het vlees, de vis is...

Lees verder
1954
2021-04-20
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bevriezen

van planten gaat gepaard met ijsvorming in de intercellulaire ruimten. Hierbij wordt water aan de cellen onttrokken, waardoor het protoplasma zo kan veranderen, dat de cel sterft. Bij het ontdooien zien de planten er vaak uit, of ze in heet water gedompeld zijn geweest: de kruidachtige delen zijn slap, verliezen hun water en drogen later uit. De te...

Lees verder
1952
2021-04-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bevriezen

v., bifrieze; licht bevroren, bifingd, bifongen; bevroren water, bisletten, ticht wetter; doorzoetelijk geworden aardappels, froastswiete ierappels.

1950
2021-04-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bevriezen

(bevroor en bevroos, heeft en is bevroren, bevrozen), 1. van de vloeibare tot de vaste toestand overgaan door verlaging der gewone temperatuur : het water is bevroren ; kwikzilver laten bevriezen; 2. onder invloed van vorst op enige wijze verandering (doen) ondergaan : het vlees, de vis is bevroren; zijn neus is bevroren...

Lees verder
1898
2021-04-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bevriezen

BEVRIEZEN, (bevroor (ook bevroos), heeft en is bevroren, bevrozen), door vriezen verstijven het vleesch, de visch is bevroren; zijn neus is bevroren; — van den vloeibaren tot den vasten toestand overgaan door verlaging der gewone temperatuur: het water is bevroren; kwikzilver laten bevriezen; — die aardappelen zijn bevroren, waardoor d...

Lees verder