Wat is de betekenis van Bevolkingspolitiek?

2024-06-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bevolkingspolitiek

bevolkingspolitiek - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) alle maatregelen die de omvang, samenstelling en/of kwaliteit van de bevolking beogen te beheersen Woordherkomst samenstelling van bevolking en politiek met het invoegsel -s-

2024-06-18
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Bevolkingspolitiek

Maatregelen van de overheid met als doel het bevolkingscijfer te beïnvloeden

2024-06-18
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Bevolkingspolitiek

is het streven om d.m.v. bepaalde maatregelen de quantiteit of qualiteit van een bevolkingsgroep in een gewenst geachte richting te leiden. De quantitatieve ontwikkeling kan positief worden beïnvloed door stimulering van de voortplanting (huwelijkstoelagen, premies voor grote gezinnen), door beperking van de emigratie of bevordering van de imm...

2024-06-18
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Bevolkingspolitiek

massale maatregelen van de overheid, welke de bedoeling hebben de grootte of de samenstelling van de bevolking te beïnvloeden.

2024-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bevolkingspolitiek

v., het geheel der maatregelen die bewust ten doel hebben invloed uit te oefenen op de omvang of de kwaliteit der bevolking.

2024-06-18
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Bevolkingspolitiek

is elke maatregel, welke bewust ten doel heeft invloed uit te oefenen op de omvang of qualiteit der bevolking De qualitatieve-B. betreft voorzoover men daartoe niet ook scholing en algemeene sociale maatregelen wil verstaan hoofdzakelijk hygiënische maatregelen op het gebied der lichamelijke en geestelijke gezondheid, rasverbetering (huwelijks...

2024-06-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bevolkingspolitiek

v. politiek waardoor de staat de toeneming der bevolking tracht te bevorderen.

2024-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bevolkingspolitiek

v., alle maatregelen van overheidswege die tot doel hebben de kwantitatieve en/of kwalitatieve samenstelling van de bevolking te beïnvloeden. Bij bevolkingspolitiek speelt de doelstelling van de overwogen maatregelen een centrale rol. Er bestaan nl. tal van maatregelen die gewild of niet de kwalitatieve of kwantitatieve samenstelling van een b...