Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Bevolkingspolitiek

betekenis & definitie

is het streven om d.m.v. bepaalde maatregelen de quantiteit of qualiteit van een bevolkingsgroep in een gewenst geachte richting te leiden. De quantitatieve ontwikkeling kan positief worden beïnvloed door stimulering van de voortplanting (huwelijkstoelagen, premies voor grote gezinnen), door beperking van de emigratie of bevordering van de immigratie en door maatregelen ter beperking van de sterfte, in het bijzonder de zuigelingensterfte.

De erfelijke eigenschappen van de bevolking kan men trachten te beïnvloeden door eugenetische maatregelen (z. Bevolkingsleer) en door immigratie-verboden voor mensen van een bepaald ras.

< >