Wat is de betekenis van Betalingsbalans?

2019
2021-05-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

betalingsbalans

betalingsbalans - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) een overzicht van de waarde van alle transacties die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden tussen een land en het buitenland Woordherkomst samenstelling van betaling en balans met het invoegsel -s-

Lees verder
2018
2021-05-13
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Betalingsbalans

Systematisch overzicht van alle economische transacties in een bepaalde periode van Nederlandse ingezetenen met niet-ingezetenen. Zie ook: Ingezetene

2018
2021-05-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

betalingsbalans

betalingsbalans - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ta-lings-ba-lans 1. overzicht van de bedragen die tussen een bepaald land en het buitenland verrekend moeten worden ♢ uit de betalingsbalans blijkt dat Nederland een schuld heeft bij het buitenland ...

Lees verder
2017
2021-05-13
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Betalingsbalans

Overzicht van de geldstromen tussen ingezetenen van een land en het buitenland. Op dit overzicht onderscheiden we: de lopende rekening, de vermogensoverdrachtenrekening en de financiële rekening

2017
2021-05-13
Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Betalingsbalans

De handel tussen twee landen wordt bijgehouden op de betalingsbalans. De twee belangrijkste delen van de betalingsbalans zijn de lopende rekening (waar we het al eerder over gehad hebben) en de kapitaalrekening. Op de lopende rekening wordt alle export en import bijgehouden: deze kan bestaan uit goederen, diensten en (primaire) inkomens. Alle impor...

Lees verder
2017
2021-05-13
Digischool

Begrippenlijst toerisme

Betalingsbalans

Een betalingsbalans is een overzicht van het geld dat aan het buitenland wordt betaald en dat van het buitenland ontvangen wordt. Een land moet betalen voor goederen en diensten die worden ingevoerd. Voor de uitvoer ontvangt een land geld.

2003
2021-05-13
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

betalingsbalans

betalingsbalans - Term uit de macro-economie: overzicht opgemaakt door de overheid waaruit is af te lezen hoe groot de inkomsten en uitgaven zijn die een land heeft ten opzichte van het buitenland. De betalingsbalans bestaat uit drie delen: de handelsbalans, de lopende rekening en de kapitaalbalans.

1991
2021-05-13
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Betalingsbalans

Een overzicht van de in een periode gedane betalingen aan en de ontvangsten vanuit het buitenland. We onderscheiden twee hoofdonderdelen: de lopende rekening, een overzicht van de waarde van de in- en uitvoer van goederen en diensten alsmede van ontvangen en betaalde inkomens en de kapitaalrekening, een overzicht van de in- en uitvoer van kapitaal...

Lees verder
1990
2021-05-13
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Betalingsbalans

Omdat Nederland een open economie heeft, zijn de economische betrekkingen met het buitenland van groot belang. In iedere willekeurige supermarkt zijn produkten uit ‘de hele wereld’ te koop. Alles wat we importeren, moet betaald worden met deviezen, bijvoorbeeld dollars. Door de export ontvangen we ook weer deviezen. We verlenen diensten aan het bui...

Lees verder
1981
2021-05-13
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Betalingsbalans

van een land, een overzicht van alle vorderingen en schulden die ontstaan in het verkeer met het buitenland. Vorderingen kunnen ontstaan uit de opbrengst van uitgevoerde goederen, als gevolg van de diensten van transportondernemingen en verzekeringsmaatschappijen aan buitenlandse ondernemingen verleend, uit geldzendingen van emigranten, uit kapitaa...

Lees verder
1973
2021-05-13
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

betalingsbalans

betalingsbalans - v./m., samenvattend overzicht van alle economische transacties die gedurende een jaar zijn geschied tussen een bepaald land en het gehele buitenland. De betalingsbalans kan geadministreerd worden op transactiebasis, d.i. volgens de werkelijke verrichtingen, en op kasbasis, d.i. volgens de betalingen. Zij omvat vijf onderdelen: 1....

Lees verder
1954
2021-05-13
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Betalingsbalans

is een staat, die aangeeft, wat gedurende een jaar aan het buitenland is betaald en water uit het buitenland werd ontvangen. Deze betalingen en ontvangsten kunnen uit verschillende oorzaken voortvloeien. Goederentransacties, b.v. de in- en uitvoer van goederen, worden in de z.g. handelsbalans samengevat. Het begrip b. is echter veel ruimer. Er kunn...

Lees verder
1950
2021-05-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Betalingsbalans

v., overzicht der bedragen welke tussen een land en het buitenland verrekend moeten worden.

1940
2021-05-13
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Betalingsbalans

In tegenstelling tot de handelsbalans, waarin slechts de warenbeweging met het buitenland tot uitdrukking komt, omvat de B. het geheel van vorderingen en schulden, zooals dat zich bij een juist overzicht van de vele afzonderlijke, meest particuliere, posten zou vertoonen. Hieruit volgt reeds dat van een balans in de letterlijke zin geen sprake is....

Lees verder
1916
2021-05-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Betalingsbalans

Betalingsbalans - de onderlinge verhouding der wederzijdsche vorderingen tusschen twee landen. Het begrip b. is ruimer dan het begrip handels balans, dat slechts de vorderingen voortspruitende uit in- en uitvoer omvat. Naast deze vorderingen kunnen n.l. nog vele andere bestaan, als voor rente op buitenl. effecten, of die voortspruiten uit het...

Lees verder
1910
2021-05-13
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Betalingsbalans

Betalingsbalans - de stand der vorderingen van twee landen op elkaar. Men noemt ze gunstig als er veel aanbod van wissels is en er metaal wordt ingevoerd, ongunstig als er weinig aanbod van wissels is en er metaal wordt uitgevoerd. — Fellner, F., Die Zahlungsbilanz Ungarns. Ein Beitrag zur Lehre v. d. internat. Zahlungsbilanz im Allgemeinen. Wien,...

Lees verder