Wat is de betekenis van bestellen?

2020
2022-07-02
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

bestellen

(19e eeuw) (< mastellen) (Amsterdam) harde, ronde broodjes. • En zoo zouden de „Snethlaagjes”, langwerpige, zeer dunne beschuitjes, gebakken met suiker en anijszaad, hun naam ontleenen aan zekeren Snethlage. Ouder zijn de Amsterdamsche „bestellen”, beschreven als tamelijk harde, ronde broodjes, ter grootte van kadetj...

Lees verder
2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bestellen

bestellen - Werkwoord 1. (ov) afspreken dat goederen of diensten geleverd zullen worden Kan ik twee pizza's bestellen? 2. (ov) bespreken, reserveren Ik wil twee kaartjes voor de voorstelling bestellen. 3. (ov) aan huis bezorgen (leveren) ...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bestellen

bestellen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-stel-len 1. opdracht geven om iets te brengen ♢ hij bestelde een kop koffie Algemene uitdrukkingen: 1. de post bestellen [aan huis bezorgen]...

Lees verder
1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bestellen

(bestelde, heeft besteld), 1. iets regelen, de nodige beschikkingen treffen: een begrafenis bestellen; 2. thuis, bij de klant bezorgen: brieven, telegrammen bestellen, bij de geadresseerde thuis bezorgen; 3. iemand of iets ontbieden, laten komen; de behanger -, laten weten dat men zijn diensten nodig heeft; een maaltijd bestellen, last geven deze g...

Lees verder
1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bestellen

s., bistelle.

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bestellen

(bestelde, heeft besteld), 1. (gew.) het vee bestellen, van voeder voorzien; 2. iets regelen, de nodige beschikkingen treffen: een begrafenis bestellen; 3. thuis, bij de klant bezorgen: de kaas is door de loper al besteld; de schipper kan niet alles tegelijk bestellen; — brieven, telegrammen bestellen, bij de geadresseer...

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bestellen

bestelde, h. besteld (1 iets bezorgen op een bepaalde plaats of bij een bepaalden persoon inz. brieven, telegrammen enz.; 2 iets van te voren bespreken; 3 iets ontbieden, dat men wenst te kopen of te huren; 4 iemand ontbieden als koopman, werkman enz.; 5 Z.-N. een klant bedienen in een winkel; 6 Z.-N. van voer voorzien): 1. pakjes, brieven bestelle...

Lees verder
1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bestellen

BESTELLEN, (bestelde, beeft besteld), (gew.) het vee bestellen, van voeder voorzien; — iets regelen, de noodige beschikkingen treffen eene begrafenis bestellen; — iem. ter aarde bestellen, begraven; — koopwaren thuis bezorgen: de kaas is door den looper al besteld, bezorgd; — de melk bestellen, bij de klanten rondbrengen;...

Lees verder