Wat is de betekenis van ter aarde bestellen?

2022
2022-08-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

ter aarde bestellen

(16e eeuw) (euf.) begraven. Bestellen heeft hier de betekenis van brengen, plaatsen. O.a. bij Vondel: “Achilles en Ajax (bestelden) zijne asch en gebeente ter aerde.” Vgl. de uitdrukking ‘te ruste* leggen’. In vroeger eeuwen werd de overledene ter aarde ‘gedaan’ of ‘gebracht’. • Gaat de stamvader...

Lees verder
2004
2022-08-18
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

ter aarde bestellen

Begraven. Bestellen heeft hier de betekenis van brengen, plaatsen. Vgl. de uitdrukking ‘te ruste* leggen’. In vroeger eeuwen werd de overledene ter aarde ‘gedaan’ of ‘gebracht’. Dat zijn vader het beheer voerde over een kerkhofje waar vooral gereformeerde geloofsgenoten ter aarde werden besteld, wisten wij ook al. HP/De Tijd, november 1998...

Lees verder