2020-04-06

Besluitvorming

Een businessplan is veelal ook een beslissingsdocument. Op basis van het plan moet de ‘go/no go’-beslissing worden genomen. Vaak is deze beslissing gekoppeld aan een verzoek tot ‘funding’: besluitvorming in de vorm van een investeringsbeslissing. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo kan het aangaan van een alliantie een louter strategische beslissing betreffen. Veelal betreffen de te nemen besluiten ook meer dan alleen een financiële afweging. Achter deze afweging zitten de echt wezenlijk...

2020-04-06

besluitvorming

besluitvorming - v., het geheel van overwegingen dat leidt tot de vorming van een besluit. De economie en de organisatieleer hebben zich al vroeg met de besluitvorming beziggehouden. Vooral in de VS ontwikkelde zich het begrip decision making. Men kan onderscheiden de individuele en collectieve besluitvorming. In het eerste geval speelt het proces zich voornamelijk af in de psyche van één persoon. In het tweede geval kan gesproken worden van een groepsproces of een maatschappelijk proces. Aanvan...

2020-04-06

Besluitvorming

Vermogen om een keuze te maken uit twee of meer alternatieven.

2020-04-06

besluitvorming

besluitvorming - Zelfstandignaamwoord 1. het proces waarin men een beslissing neemt Een omslachtige democratische besluitvorming lijkt inefficiënt maar is dat op de lange termijn niet. Woordherkomst samenstelling van besluit en vorming

2020-04-06

besluitvorming

besluitvorming - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-sluit-vor-ming 1. het komen tot een besluit ♢ de besluitvorming in onze gemeenteraad gaat vaak erg moeizaam Zelfstandig naamwoord: be-sluit-vor-ming de besluitvorming

2020-04-06

besluitvorming

besluitvorming - Het proces van keuze maken tussen verschillende mogelijkheden.