Besluitvorming betekenis & definitie

Een businessplan is veelal ook een beslissingsdocument. Op basis van het plan moet de ‘go/no go’-beslissing worden genomen. Vaak is deze beslissing gekoppeld aan een verzoek tot ‘funding’: besluitvorming in de vorm van een investeringsbeslissing. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo kan het aangaan van een alliantie een louter strategische beslissing betreffen. Veelal betreffen de te nemen besluiten ook meer dan alleen een financiële afweging.

Achter deze afweging zitten de echt wezenlijke vragen zoals ‘willen wij wel in deze markt actief zijn, is de doelgroep in overeenstemming met ons gewenste imago en zijn de afbreukrisico’s niet te groot’. Het zijn veelal deze vragen waarop het businessplan allereerst een antwoord moet geven. De financiële projecties en de daarmee samenhangende financieringsbehoefte is een daarvan afgeleide beslissing.