2020-04-05

Besluitvormingsproces

In het kader van new business planning zijn twee uitersten van besluitvormingsprocessen te onderkennen: het Democratisch model en het Hiërarchisch model. Het democratische model benadrukt de rol van de projectleider als ‘voorzitter’ en procesbegeleider. Hij stuurt de besluitvorming en bewaakt vooral de tijdigheid, maar speelt geen doorslaggevende rol in het richting geven aan de inhoud van het plan. De teamleden hebben, ieder vanuit hun eigen competentie, tot taak om op basis van inhoudelijke ar...