Wat is de betekenis van meetkunde?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

meetkunde

meetkunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) tak van de wiskunde die zich bezighoudt met ruimtelijke figuren 2. (wiskunde) de vorm van een ruimtelijke figuur Woordherkomst samenstelling van meet(werkwoord) en kunde Synoniemen geometrie

Lees verder
2017
2022-07-04
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Meetkunde

(Synoniem voor: Geometrie) Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

meetkunde

v. (-s), 1. geometrie, onderdeel van de wiskunde waarin de ligging en de uitgebreidheid van ruimtelijke voorwerpen (lijnen, oppervlakken, lichamen) onderzocht worden in hun onderling verband en volgens wiskundige methoden; 2. (metonymisch) les in het genoemde vak: van 9 tot 10 hebben we meetkunde. Een meetkunde wordt opgebouwd vanuit een aantal v...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Meetkunde

s., mjitkunde.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Meetkunde

v., 1. deel der wiskunde, de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en de eigenschap der figuren: vlakke meetkunde;analytische, beschrijvende meetkunde, de leer der projecties; — meetkunde van de ruimte, stereometrie. 2. les in de onder 1. genoemde wetenschap: van 9 tot 10 hebben we m...

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Meetkunde

onderdeel der wiskunde dat zich bezig houdt met de begrippen die op onze ruimtevoorstelling betrekking hebben. Ze doet dat door de opstelling van een zo beknopt mogelijk stelsel van axioma's, dat zijn uitspraken die voor onze natuurlijke ruimtevoorstelling evident zijn en waaruit door geschikte keus en combinatie alle andere uitspraken, de ste...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

meetkunde

v.; deel der wiskunde inz. wetenschap, die zich bezighoudt met het bepalen der afmetingen en eigenschappen van punten, lijnen, vlakken (planimetrie) en lichamen; de lagere meetkunde, lijnen, vlakken, lichamen; de hogere meetkunde, analytische.

1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Meetkunde

(geometrie), onderdeel der wiskunde, dat zich bezig houdt met dé beschouwing v. lijnen, vlakken en lichamen. Men onderscheidt de vlakke m. of planimetrie, de ruimte-m. (stereometrie), de analytische, synthetische, beschrijvende m., enz.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Meetkunde

of geometrie, onderdeel van de wiskunde, waarin niet alleen bestudeerd worden figuren, zooals driehoeken, veelhoeken, kromme lijnen, gebogen vlakken, die in „onze ruimte” gedacht kunnen worden, maar ook fig. (waaronder ruimten), die gedacht worden in lineaire en gebogen ruimten van meer dan drie afmetingen. Voor verdere bijzonderheden e...

Lees verder
1916
2022-07-04
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Meetkunde

(Geometrie). Een deel der wiskunde, de wetenschap of de leer der uitgebreidheid. Zie ook ,,planimetrie”, „steriometrie”, „analytische-” „beschrijvende meetkunde.”

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Meetkunde

Meetkunde - onderdeel der wiskunde, waarin de ligging en de uitgebreidheid van ruimtelijke voorwerpen (lijnen, oppervlakken, lichamen) onderzocht worden in hun onderling verband volgens wiskundige methoden. — De waarneming der natuurobjecten heeft er vanzelf toe geleid telkens terugkeerende maatverhoudingen en merkwaardige liggingen te „verklaren”...

Lees verder
1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Meetkunde

De meetkunde of geometrie is een deel der wiskunde. Zij bepaalt zich bij de kennis der eigenschappen van eenige weinige ligchamen, en doet ons zien, op welke wijze eene lengte-, vlakte-, of ligchamelijke uitgebreidheid afhankelijk is van hare grenzen, terwijl zij regels aangeeft, waardoor men eene uitgebreidheid meten, dat is met eene als maat aang...

Lees verder