Wat is de betekenis van Belastingen op productie en invoer?

2018
2022-01-17
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Belastingen op productie en invoer

Verplichte betalingen om niet, in geld of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van grond, gebouwen of andere activa die in het productieproces worden aangew...

Lees verder
2003
2022-01-17
De Nederlandse Economie 2003

Geschreven door CBS, 2003

Belastingen op productie en invoer

Alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die niet worden geheven op hun winst of vermogen. Deze worden vaak direct doorberekend aan de consumenten. Voorbeelden zijn de BTW en accijnzen.