2020-02-28

Productie

Het omzetten van productiemiddelen in producten, waardoor ze (beter) in de behoefte van de gebruiker kunnen voorzien.

2020-02-28

Productie

Waarde toevoegen aan producten door de inzet van arbeid, natuur en kapitaal.

2020-02-28

Productie

Het tot stand brengen van goederen en diensten die kunnen dienen om in menselijke behoeften te voorzien.

2020-02-28

productie

Productie is de aanduiding voor de (drama) activiteiten die nodig zijn voor het voorbereiden, het maken en het uitvoeren; bijv. een theater-voorstelling (3), zoals: keuze van het stuk, de planning en het houden van repetities, het decor, de kostumering, de belichting (2, 3), de grime, de affiches, de programmaboekjes enz.

2020-02-28

Productie

Aanduiding voor het geheel van activiteiten, het proces dat nodig is voor het voorbereiden, het maken en het uitbrengen van een toneelvoorstelling. Zoals keuze van het stuk, de planning en het houden van repetities, het decor, de kostumering, de belichting, de grime, de affiches, de programmaboekjes en dergelijke.

2020-02-28

productie

productie - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-duc-sie 1. wat het oplevert ♢ we hadden dit jaar een goede productie 2. het vertonen of laten horen ♢ deze productie is nog drie weken te zien in dit theater 3. het maken of gemaakt worden ♢ bij de productie van staal onts...

2020-02-28

Productie

Productie of voortbrenging noemt men iedere werkzaamheid van menschen, welke waarde schept. De mensch kan geene zelfstandigheden uit niet te voorschijn roepen, maar aan die, welke de natuur oplevert, kan hij zoodanige vormen geven, dat zij meer geschikt zijn tot bevrediging van 's menschen behoeften. De Physiocraten beschouwden alleen die voorwerpen, welke de bodem opleverde, als voortbrengselen. Zelfs tot in het midden der tegenwoordige eeuw maakte men onderscheid tusschen produetieven en inpro...

2020-02-28

Productie

Productie - v. (-s, ...tiën), voortbrenging : de productie van steenkolen neemt nog jaarlijks toe; inz. de voortbrenging van goederen, die tot landbouw of nijverheid behooren; — (recht.) overlegging van bewijsstukken, van getuigen.

2020-02-28

Productie

Productie - voortbrenging.

2020-02-28

productie

productie - v., voortbrenging; opbrengst; vertooning; overlegging.

2020-02-28

productie

productie - v. (productiën), voortbrenging; (recht.) overlegging

2020-02-28

Productie

Productie of voortbrenging is (zoo ruim mogelijk opgevat) de menschelijke inspanning, met of zonder behulp van andere → productiefactoren, gericht op het te voorschijn roepen van behoeftebevrediging, rechtstreeks of zijdelings. In de realistische beschouwingswijze (zie Economie) behoort er toe zoo goed het werk van den kapper als van den vuilnisman, van den onderwijzer als van den soldaat. Slechts de inspanning voor onmiddellijke eigen behoeftebevrediging (zie → Consumptie), dus eten,...

2020-02-28

productie

v. 1 voor- of bijmenging (bv. van getuigen); 2 voortbrenging, teling; (ook:) = product.

2020-02-28

Productie

is het verleenen van nieuwe nuttige eigenschappen (in de economische beteekenis van bevrediging van een als vraag uitgedrukte behoefte) aan de door de natuur geleverde stof; indien P. in de ruimste beteekenis wordt opgevat, waarbij ook transport en handel worden gerekend tot het P.-proces te behooren, wat betreft vorm en plaats, in de engere beteekenis van P. waarbij onderscheid wordt gemaakt tusschen de eigenlijke voortbrenging en de circulatie der goederen, wat betreft de vorm. In de op ruilve...