2020-01-27

beeldhouwkunst

Beeldhouwkunst is een verzamelnaam voor 3-dim beelden (2) die niet tot de architectuur, textiele kunst of industriële vormgeving worden gerekend; het 3-dim beeld kan vervaardigd zijn door beeldhouwen maar ook door assembleren, boetseren of modelleren, formeren, construeren.

2020-01-27

Beeldhouwkunst

Tot het vervaardigen van een gewrocht der beeldhouwkunst behooren vooral twee zaken, namelijk het vor­men van een modèl en het nabootsen van dit laatste in hout, zandsteen, marmer of metaal. Die twee zaken vereenigen zich bij het maken van voorwerpen uit potklei, hierbij wordt het modèl zelf in den oven gebakken en tot hardheid gebragt. Bij het voortbrengen van beelden van metaal is eene voorafgaande vorming van een modèl onmisbaar, en aan het houwen van beelden uit eene harde stof, bijvoorb...

2020-01-27

Beeldhouwkunst

Beeldhouwkunst - v., ook: plastiek of sculptuur, kunst van het beeldhouwen ; (metonymisch) voortbrengselen van deze kunst: tentoonstelling van moderne Nederlandse beeldhouwkunst. De beeldhouwkunst, een onderdeel van de plastische kunsten, is de kunst om in (tamelijk) harde grondstoffen door middel van verschillende werktuigen vormen te scheppen, die zowel rechtstreeks aan de realiteit als aan de fantasie ontleend kunnen zijn. De beeldhouwkunst werd in de middeleeuwen beschouwd als een van de zev...

2020-01-27

Beeldhouwkunst

Beeldhouwkunst is een kunstvorm waarbij een ruimtelijk (driedimensionaal) beeld gemaakt wordt. Iemand die de beeldhouwkunst bedrijft is een beeldhouwer. Een beeldhouwer maakt een ruimtelijk kunstwerk, zoals een standbeeld, een portret, een borstbeeld of torso. Hoe een beeld genoemd wordt, hangt af van het materiaal en de werkwijze. Een sculptuur is een beeldhouwwerk dat tot stand komt door het wegnemen van onbeweeglijk materiaal, bijvoorbeeld door te hakken of te snijden. Een sculptuur kan bijvo...

2020-01-27

beeldhouwkunst

beeldhouwkunst - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een kunstvorm die ruimtelijke beelden voortbrengt, bijvoorbeeld door deze uit te houwen in steen Woordherkomst samenstelling van beeldhouw(werkwoord) en kunst

2020-01-27

Beeldhouwkunst

BEELDHOUWKUNST, v. kunst van het beeldhouwen, om uit allerlei stoffen, beelden of voorwerpen zoo voor te stellen, als zij in de natuur voorkomen; werkt zij vooral in steen, dan heet zij sculptuur; de beeldsnijkunst bewerkt ivoor, hout, enz.; de beeldgieterij vervaardigt beelden uit metaal; de kunst om uit zachte, kneedbare stoffen voorwerpen te boetseeren, noemt men plastiek.

2020-01-27

Beeldhouwkunst

Bij de Israëlieten kan van beeldhouwkunst eigenlijk niet gesproken worden. Wat we daarvan aantreffen bepaalt zich tot de twee cherubijnen van olieachtig hout met goud overtrokken, die de ark des verbonds overdekten in het heilige der heiligen van den tempel van Salomo; de gebeeldhouwde palmen, cherubijnen en bloemen, waarmede de wanden van het heilige en het heilige der heiligen, en de deuren, die tot dit laatste toegang verleenden, waren bedekt, en de twaalf runderen, die de koperen zee to...

2020-01-27

Beeldhouwkunst

Oorspronkelijk wordt onder beeldhouwkunst verstaan de kunst, om, in harde of tamelijk harde grondstoffen, vormen te scheppen, die niet dienen voor woonruimte, zoals de bouwkunst dit doet, maar die alleen gemaakt worden om de schoonheid van het beeld. Men spreekt echter ook wel eens van beeldhouwwerken in brons, doch eigenlijk is deze naam niet letterlijk juist, want die bronzen beelden worden niet gehouwen, doch gegoten, terwijl de gietvorm eerst gemodelleerd is. Voor de echte beeldhouwwerken g...

2020-01-27

BEELDHOUWKUNST

Middeleeuwen. De beeldenstorm heeft Frl. weinig B. uit de M.E. gelaten. Het Fr. Museum en het kerkmuseum te Janum bewaren fragmenten.I2DE EEUW. Rood zandstenen Christuskop, tegen 1200, misschien uit St. Odulf te Staveren, 1877 gevonden te Lemmer. Rode zandsteen kwam uit Westfalen. Een vrij primitieve Westfaalse school heeft tot de 16de eeuw invloed. Vgl. sarcofaagdeksels uit Beets en Roodkerk, kraagsteentje uit Nijwier (Sion), kopje uit Staveren, tufsteenversieringen aan de kerk te Jorwerd. 13D...

2020-01-27

beeldhouwkunst

beeldhouwkunst - zelfstandig naamwoord uitspraak: beeld-houw-kunst 1. kunst van het beeldhouwen ♢ de Nederlandse beeldhouwkunst heeft veel mooie kunstwerken voortgebracht Zelfstandig naamwoord: beeld-houw-kunst de beeldhouwkunst

2020-01-27

BEELDHOUWKUNST

is de kunst van het weergeven van figuren, zoals zij in de natuur, of in de menselijke gedachte bestaan, in marmer, steen, hout enz. De beeldhouwer maakt zijn voorontwerp van vette klei; dit wordt in gips gegoten. Tenslotte wordt naar dit gipsmodel het bronzen beeld gegoten. Het stenen beeld wordt door de beeldhouwer zelf gehakt of naar een door hem op verkleinde maat gemaakt voorontwerp door steenhouwers vergroot en uitgevoerd. In het Protestantisme bestaat nog altijd een huiver voor het opste...

2019-11-04

Vrije beeldhouwkunst

is, in tegenstelling met toegepaste beeldhouwkunst, die voor een bepaalde plaats ontworpen is, aan geen vaste plaats gebonden. De kunstenaar kan bij het ontwerpen van v. b. zijn fantasie geheel laten gaan, en de latere bezitter van het kunstwerk zoekt in zijn interieur of tuin er de meest geschikte plaats voor. Etienne.

2019-10-16

Monumentale beeldhouwkunst

noemt men de beeldhouwkunst, welke ontworpen, gemaakt en geplaatst is in verband met architectuur en waarvan de uitingen een wat strenger karakter dragen, in tegenstelling met de vrije beeldhouwkunst, welke niet aan een vaste plaats gebonden is, maar dient ter versiering van het interieur en den tuin, en waarvan het karakter speelscher is. Tegenw. zegt men voor m. b. ook wel bouwbeeldhouwkunst. De m. b. is zonder twijfel het uitgangspunt en de schoonste en belangrijkste uiting van de beeldhouwku...

2019-10-29

Ornamentale beeldhouwkunst

is de beeldhouwkunst, waarbij het → ornament wordt behandeld, in tegenstelling met de zgn. statuaire (standbeeld) en figurale beeldhouwkunst. Komt in alle stijlperioden vanaf de Egyptische tot de Renaissance- en Lodewijkstijlen voor, en heeft, vooral in de tijdperken, waarin men een goed inzicht had in de verhouding van ornament en architectuur, prachtig werk geleverd. In de 19e eeuw, in den tijd van neo-Gotiek en neo-Renaissance, waren deze begrippen afwezig en was alleen, onafhankelijk va...

2018-12-06

Beeldhouwkunst (skulptuur)

Beeldhouwkunst (skulptuur) - gedeelte van de plastische kunsten; in de ruimste beteekenis: de kunst om in harde of tamelijk harde grondstoffen, door middel van verschillende beitels, den hamer en andere werktuigen (de steenboor) vormen te schep pen, die, zoowel rechtstreeks aan de realiteit als aan de fantasie ontleend kunnen zijn en die niet, zooals dit bij de bouwkunst het geval is, tot hoofddoel heb ben bepaalde gedeelten van de ruimte in hun bin nenste te omgrenzen. Daar echter ieder b...

2019-05-30

Beeldhouwkunst in Europa

Steen, hout, brons, edele metalen en ivoor, klei, was, gebakken klei of terracotta en stuc. 1.LAATANTIEKE EN VROEGMIDDELEEUWSE BEELDHOUWKUNST De beeldhouwkunst, in de classieke Oudheid tot zo grote bloei gekomen, neemt in de eerste eeuwen van het Chris¬tendom en de vroegmiddeleeuwse tijd in betekenis af. De eerste christenen staan om principiële redenen feitelijk afwijzend tegen¬over de vervaardiging van een monumentale plastiek. Het sterk voortleven van de Helle¬nistische trad...

2019-09-19

statuair

beeldhouw-, bv. ~e kunst, beeldhouwkunst.

2019-09-19

Sculptuur

v. beeldhouwkunst; -werk.

2019-07-17

sculptuur

sculptuur - v., beeldhouwkunst,beeldhouwwerk.

2019-01-24

Houtsculptuur

Houtsculptuur - zie BEELDHOUWKUNST.