Wat is de betekenis van Bedenkelijk — benard — benauwd — critlek — hachelijk — netelig — gevaarlijk — zorgelijk?

2024-04-25
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Bedenkelijk — benard — benauwd — critlek — hachelijk — netelig — gevaarlijk — zorgelijk

Verschillende uitdrukkingen om aan te duiden dat een toestand gevaar oplevert. Gevaarlijk drukt dit in het algemeeu uit. Bedenkelijk zegt alleen, dat de toestand van dien aard is dat, hij ongerustheid veroorzaakt. Zorgelijk is sterker, stelt de vrees voor de mogelijkheid van ongunstigen afloop meer op den voorgrond. Hachelijk duidt aan, dat de kans...