Wat is de betekenis van Beaune (Florimondde)?

2024-06-13
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Beaune (Florimondde)

Een verdienste­lijk wiskundige, werd geboren te Blois in 1601. Eerst was hij in krijgsdienst en la­ter verkreeg hij het ambt van raadsheer in zijne geboortestad, waar hij in 1652 over­leed. Hij was een vriend van Descartes en heeft veel bijgedragen tot ontwikkeling van de analytische geometrie, welke door laatst­genoemde is ingevoerd. Hij he...