Wat is de betekenis van Beaune?

2024-04-24
Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Beaune

Rode en witte Bourgogne. District Côte de Beaune, Frankrijk De oude stad Beaune is de belangrijkste van de streek die de Appellation Côte de Beaune voert. Niet zonder reden wordt deze stad de hoofdstad van de Bourgogne genoemd. Beaune dateert uit de 5de eeuw, en waarschijnlijk nog van ver daarvoor, want er zijn redenen om aan te nemen d...

2024-04-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Beaune

(het Romeinse Belna of Beland) is een stad en onderprefectuur in het Franse dep. Côte d’Or, op 220 m aan de voet van de Côte d’Or en aan de Bouzoise, welke in de nabijheid ontspringt. Zij is het middelpunt van het wijnland Beaunois, waar de meest gezochte Bourgognewijnen groeien, zoals Volnay, Beaune, Montrachet, Santenay, P...

2024-04-24
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Beaune

hoofdst. v/h Fransche départ. Côte d’Or, 13 500 inw.; wijnbouw.

2024-04-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Beaune

arr.-hoofdstad in het Fr. dept. Cöte d’Or (47° V N., 4° 52' O.); 11 860 inw. (1931). Oude vesting; kathedraal (12e—15e eeuw), oud ziekenhuis. Wijnbouw. De stad kwam in 1477 met Bourgondië aan Frankrijk.In genoemd ziekenhuis bevindt zich het beroemde Beaune-altaar, schilderwerk door Rogier van der Weyden, vo...

2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beaune

Franse stad in het dep. Côte-d’Or, 40 km ten zuiden van Dijon, 16000 inw. Van de gebouwen zijn te noemen de Notre-Dame (12e eeuw, waar een serie tapijten over het leven van Maria is, 14e eeuw), verschillende oude kloostergebouwen en oude woonhuizen (o.a. uit de 13e eeuw).In het HôtelDieu (1443—56) is het gotische museum onde...

2024-04-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beaune

1) Arrondissement v/h fransche dept. Cote-d'Or; 2152½ km.2; het omvat de 10 kantons Arnay-le-Duc, B.-Nord, B.-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-sousBeaune , Pouilly-en-Aux'ois, Saint-Jean-deLosne en Seurre, met tezamen 199 gemeenten en 110,600 inw. 2) Hoofdpl. v/h arr. B. en van de kantons Beaune-Nord (13 gem., 14,400 i...

2024-04-24
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Beaune

Eene stad in het Fransche de­partement Côte d’Or, ten zuiden van Dyon en aan den spoorweg naar Lyon. Zij is om­ringd door fraaije wijnbergen, waar de meest gezochte, Bourgogne-wijnen groeijen, zooals Volney, Beaune, Montrachet, Santenay, Pomard, Nuits enz. Zij telt ruim 10000 in­woners en heeft eene schoone hoofdkerk, eene openbare boekerij , een c...

2024-04-24
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Beaune

1) arrondissements-hoofdpl. in het fransche dept. Côte-d’Or, aan de Bouzoise; 12,000 inw.; beroemde wijnen; beroemd hospitaal,in 1443 gesticht door Nicolas Rollin; B. is de geboortepl. van Monge. 2) B., lat. Vellaunodumm, stad met 2000 inw. in het fransche dept. Loiret.