Wat is de betekenis van Barok?

2021
2022-07-02
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Barok

De barok is een kunststijl uit de 17e eeuw die vooral wordt gekenmerkt door decoratieve versieringen. De barok ontstond in Italië. De barokstijl uitte zich in verschillende kunstvormen zoals de (tuin-)architectuur, de schilder- en beeldhouwkunst, de literatuur en de muziek. De barok ontstond rond 1600 in Rome, Italië, terwijl in andere delen van de...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

barok

barok - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ba-rok 1. met rijke, overdadige versieringen ♢ die school is een barok bouwwerk Bijvoeglijk naamwoord: ba-rok ... is barokker dan ... de/het baro...

Lees verder
2016
2022-07-02
NVDO

Begrippenlijst NVDO

Barok

Barok is een stijl die zich kenmerkt door overdadige vormen en een platische behandeling van de bouwlichamen.

2004
2022-07-02
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Barok

Stroming in architectuur, beeldende kunst en toegepaste kunst die aan het eind van de 16de eeuw ontstond in Italië, volgend op het Maniërisme, en van belang bleef tot de eerste helft van de 18de eeuw. De stijl stond in Italië voor een belangrijk deel in dienst van de katholieke kerk, die na de reformatie gelovigen terugwilde brengen naar de ware ke...

Lees verder
2003
2022-07-02
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Barok

Het woord 'barok' komt van het Portugese barroco en het Spaanse barrueco, en betekende oorspronkelijk: onregelmatig van vorm. Zo weerspiegelt dit woord indirect de verbazing van de Europeanen over de Spaanse en Portugese kunst die vanaf de Middeleeuwen zoveel 'buitenissige' Arabische invloeden had ondergaan. In het midden van de 18e eeuw, toen de n...

Lees verder
2002
2022-07-02
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

barok

barok is een: 1) (beeldend): stijlperiode tussen renaissance en maniërisme/classicisme. Kenmerken beweeglijk, pracht en praal door overdadige en beweeglijke vormen (zie vorm (1)) de rechte lijn komt zo weinig mogelijk voor; de ordening is vaak asymmetrisch en niet overzichtelijk; er is sprake van grote kleurcontrasten en tegenstellingen in licht en...

Lees verder
1994
2022-07-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Barok

[Fr. baroque, van Port. barroco, Sp. barrueco = onregelmatig gevormde parel] I zn bep. stijl met overdadige versieringen; II bn onregelmatig, bizar.

Lees verder
1993
2022-07-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Barok

grillig; kunststroming die gekenmerkt . wordt door overdadig vormengebruik

1990
2022-07-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

barok

barok - Verwijst naar een stijl en periode in de architectuur, beeldende kunst, muziek en literatuur in West-Europa en Amerika van circa 1590 tot 1750. De stijl kenmerkt zich door evenwicht en volledigheid, vaak met de nadruk op het spectaculaire en emotionele, en een neiging tot contrasten van licht en donker, massa en leegte, alsmede het gebruik...

Lees verder
1981
2022-07-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Barok

De 17de en het begin van de 18de eeuw duiden wij aan als het tijdvak van de Barok. Deze volgt op de tijd van de Renaissance. De stijl van de barok brengt het levensgevoel van de toenmalige mens tot uitdrukking, die blij en dynamisch was. Zij legt daarbij het hoogtepunt in de glorie en de macht van Kerk en vorst. In de bouwkunst en in de schi...

Lees verder
1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Barok

[Fr. baroque, bizar, Port. barocco, onregelmatig gevormde parel], I. bn. (-ker, -st), 1. onregelmatig, grillig, overladen; 2. van, behorend tot, uitgevoerd in de onder II genoemde stijl of stijlperiode; II. zn., v./m./o., stijlperiode die inzet met de Contrareformatie en loopt tot ver in de 18e eeuw. ALGEMEEN. De barok is in de kunst- en cultuur...

Lees verder
1970
2022-07-02
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Barok

(via Fr. baroque = bizar, vreemd, v. Port. barroco = onregelmatige parel) noemt men de stijl in kunst en cultuur gedurende de periode die grosso modo de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw omvat. Het is de laatste allesomspannende stijl van Europa, het laatste tijdperk waarin één principe alle vormen gelijkelijk doordringt en het...

Lees verder
1962
2022-07-02
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

barok

stijlperiode uit de beeldende kunsten die ook op de muziek 1600-1750 wordt toegepast, met dien verstande dat de periode in de muziek 1600-1650 een wel erg vroege barok is en er reeds ca 1715 sprake is van rococo. Zowel de opera en het oratorium als de instrumentale muziek bereiken in de barok een hoge bloei. De concerterende stijl (stile concertato...

Lees verder
1959
2022-07-02
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Barok

Stijlperiode in de Europese cultuur, die inzet met de Contrareformatie (midden 16de eeuw) en eindigt in de tijd van de verlichting, gekenmerkt door overdadige en geëxalteerde gevoelsuitdrukking. Het Italiaanse woord ’barocco’ betekent: onregelmatig gevormde parel, zie gotiek – bouwkunst – Spanje; zie gotiek – bo...

Lees verder
1958
2022-07-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BAROK

Stijl in de I7de-eeuwse kunst met neiging tot overlading, duisterheid, scherpe accenten, fysiek realisme. In de Fr. literatuur vertegenwoordigd door Gysbert Japiks (1603-66), wiens verzwaarde metriek, zucht tot woordkoppeling, schrille antithesen en gruweleffecten (zowel in zijn psalmberijmingen als in zijn erotische poëzie) als een individuel...

Lees verder
1955
2022-07-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Barok

stijl van de contrareformatie in de 17de eeuw; i.h.a. druk, overladen, grillig

1955
2022-07-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BAROK

(afgeleid van Portugees baroco, ruwe, onregelmatige parel) is in de eerste plaats de naam van een cultuur- en kunsthistorische periode, die begint in de tijd der Contra-Reformatie en die voortloopt tot aan de tijd van Verlichting en Romantiek (ca. 1550—1750). Het is een protest tegen het classicisme, dat in de Renaissance hoogtij vierde, geke...

Lees verder
1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Barok

I. bn. (-ker, -st), onregelmatig, grillig, overladen : gebouwen in een barokke stijl opgetrokken; een barok taaltje schrijven; II. zn. o. en v., stijlperiode die inzet met de Contra-reformatie en loopt tot ver in de 18de eemv, gekenmerkt door overdadige vormen en geëxalteerde gevoelsuitdrukking.

Lees verder
1948
2022-07-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

barok

vreemd, wonderlijk, grillig.

1947
2022-07-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Barok

zfst.nw. (v. en o.) en bijv.nw. (van Portug.: barroco, juweliersterm voor ruwe onregelmatige parel; Ital. barocco), reeds in de scholastiek de naam voor de vierde modus der 2de (sluit-) figuur van het syllogisme, heeft historisch de betekenis gekregen van de kunst- en cultuurperiode van het eind der Hervorming tot aan het Verlichtingstijdperk (midd...

Lees verder