Wat is de betekenis van Barok?

2024-02-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Barok

De barok is een kunststijl uit de 17e eeuw die vooral wordt gekenmerkt door decoratieve versieringen. De barok ontstond in Italië. De barokstijl uitte zich in verschillende kunstvormen zoals de (tuin-)architectuur, de schilder- en beeldhouwkunst, de literatuur en de muziek. De barok ontstond rond 1600 in Rome, Italië, terwijl in andere de...

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

barok

barok - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ba-rok 1. met rijke, overdadige versieringen ♢ die school is een barok bouwwerk Bijvoeglijk naamwoord: ba-rok ... is barokker dan ... de/het baro...

2024-02-28
Asset Management begrippen

NVDO (2016)

Barok

Barok is een stijl die zich kenmerkt door overdadige vormen en een platische behandeling van de bouwlichamen.

2024-02-28
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Barok

Stroming in architectuur, beeldende kunst en toegepaste kunst die aan het eind van de 16de eeuw ontstond in Italië, volgend op het Maniërisme, en van belang bleef tot de eerste helft van de 18de eeuw. De stijl stond in Italië voor een belangrijk deel in dienst van de katholieke kerk, die na de reformatie gelovigen terugwilde brengen naar de ware ke...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Barok

Het woord 'barok' komt van het Portugese barroco en het Spaanse barrueco, en betekende oorspronkelijk: onregelmatig van vorm. Zo weerspiegelt dit woord indirect de verbazing van de Europeanen over de Spaanse en Portugese kunst die vanaf de Middeleeuwen zoveel 'buitenissige' Arabische invloeden had ondergaan. In het midden van de 18e eeuw, toen de n...

2024-02-28
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

barok

barok is een: 1) (beeldend): stijlperiode tussen renaissance en maniërisme/classicisme. Kenmerken beweeglijk, pracht en praal door overdadige en beweeglijke vormen (zie vorm (1)) de rechte lijn komt zo weinig mogelijk voor; de ordening is vaak asymmetrisch en niet overzichtelijk; er is sprake van grote kleurcontrasten en tegenstellingen in licht en...

2024-02-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Barok

[Fr. baroque, van Port. barroco, Sp. barrueco = onregelmatig gevormde parel] I zn bep. stijl met overdadige versieringen; II bn onregelmatig, bizar.

2024-02-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Barok

grillig; kunststroming die gekenmerkt . wordt door overdadig vormengebruik

2024-02-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

barok

barok - Verwijst naar een stijl en periode in de architectuur, beeldende kunst, muziek en literatuur in West-Europa en Amerika van circa 1590 tot 1750. De stijl kenmerkt zich door evenwicht en volledigheid, vaak met de nadruk op het spectaculaire en emotionele, en een neiging tot contrasten van licht en donker, massa en leegte, alsmede het gebruik...

2024-02-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Barok

De 17de en het begin van de 18de eeuw duiden wij aan als het tijdvak van de Barok. Deze volgt op de tijd van de Renaissance. De stijl van de barok brengt het levensgevoel van de toenmalige mens tot uitdrukking, die blij en dynamisch was. Zij legt daarbij het hoogtepunt in de glorie en de macht van Kerk en vorst. In de bouwkunst en in de schi...

2024-02-28
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

Barok

(via Fr. baroque = bizar, vreemd, v. Port. barroco = onregelmatige parel) noemt men de stijl in kunst en cultuur gedurende de periode die grosso modo de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw omvat. Het is de laatste allesomspannende stijl van Europa, het laatste tijdperk waarin één principe alle vormen gelijkelijk doordringt en het...

2024-02-28
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

barok

stijlperiode uit de beeldende kunsten die ook op de muziek 1600-1750 wordt toegepast, met dien verstande dat de periode in de muziek 1600-1650 een wel erg vroege barok is en er reeds ca 1715 sprake is van rococo. Zowel de opera en het oratorium als de instrumentale muziek bereiken in de barok een hoge bloei. De concerterende stijl (stile concertato...

2024-02-28
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

barok

sonderling, fantasties.

2024-02-28
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Barok

Stijlperiode in de Europese cultuur, die inzet met de Contrareformatie (midden 16de eeuw) en eindigt in de tijd van de verlichting, gekenmerkt door overdadige en geëxalteerde gevoelsuitdrukking. Het Italiaanse woord ’barocco’ betekent: onregelmatig gevormde parel, zie gotiek – bouwkunst – Spanje; zie gotiek – bo...

2024-02-28
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

BAROK

Stijl in de I7de-eeuwse kunst met neiging tot overlading, duisterheid, scherpe accenten, fysiek realisme. In de Fr. literatuur vertegenwoordigd door Gysbert Japiks (1603-66), wiens verzwaarde metriek, zucht tot woordkoppeling, schrille antithesen en gruweleffecten (zowel in zijn psalmberijmingen als in zijn erotische poëzie) als een individuel...

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Barok

stijl van de contrareformatie in de 17de eeuw; i.h.a. druk, overladen, grillig

2024-02-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BAROK

(afgeleid van Portugees baroco, ruwe, onregelmatige parel) is in de eerste plaats de naam van een cultuur- en kunsthistorische periode, die begint in de tijd der Contra-Reformatie en die voortloopt tot aan de tijd van Verlichting en Romantiek (ca. 1550—1750). Het is een protest tegen het classicisme, dat in de Renaissance hoogtij vierde, geke...

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Barok

I. bn. (-ker, -st), onregelmatig, grillig, overladen : gebouwen in een barokke stijl opgetrokken; een barok taaltje schrijven; II. zn. o. en v., stijlperiode die inzet met de Contra-reformatie en loopt tot ver in de 18de eemv, gekenmerkt door overdadige vormen en geëxalteerde gevoelsuitdrukking.

2024-02-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

barok

vreemd, wonderlijk, grillig.

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Barok

zfst.nw. (v. en o.) en bijv.nw. (van Portug.: barroco, juweliersterm voor ruwe onregelmatige parel; Ital. barocco), reeds in de scholastiek de naam voor de vierde modus der 2de (sluit-) figuur van het syllogisme, heeft historisch de betekenis gekregen van de kunst- en cultuurperiode van het eind der Hervorming tot aan het Verlichtingstijdperk (midd...