Synoniemen van Avondmaal

2019-11-16

Avondmaal

Avondmaal, vaak het laatste avondmaal: de maaltijd die Jezus met zijn discipelen nuttigde de avond voor zijn kruisdood; (fig.) afbeelding hiervan; (fig.) laatste maaltijd voor een ingrijpende gebeurtenis. (Heilig) avondmaal, avondmaal des Heren, sacrament in de christelijke kerken, waarbij men de laatste maaltijd van Jezus gedenkt en waarbij men brood eet en wijn drinkt. In de nacht voor zijn sterven gebruikte Jezus een laatste maaltijd met zijn twaalf discipelen. Aan het brood dat men at en d...

2019-11-16

avondmaal

Het begrip avondmaal heeft 5 verschillende betekenissen: 1) religieuze, protestantse plechtigheid waarbij men het laatste avondmaal gedenkt van Christus met de apostelen, en de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun eenheid met Christus 2) voedsel of gerecht dat men als avondmaaltijd eet 3) laatste avondmaaltijd van Christus met zijn apostelen voor zijn kruisiging 4) in de verbinding Laatste Avondmaal: voorstelling van de laatste avondmaaltijd van Christus met de apostelen voor...

2019-11-16

Avondmaal

Avondmaal (tafel des Heeren, sacrament des altaars) is de naam eener gewijde instelling der Christelijke kerk, welke door al hare genootschappen, met uitzondering van dat der Kwakers, onderhouden wordt. Het is ingesteld door Jezus, toen Hij met zijne discipelen in den avond vóór den dag zijner kruisiging aan den Paaschmaaltijd vereenigd was. Of in het Nieuwe Testament de woorden van Jezus letterlijk zijn teruggegeven, is aan eenigen twijfel onderhevig, omdat de berigten de...

2019-11-16

avondmaal

avondmaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-vond-maal 1. maaltijd die je 's avonds gebruikt ♢ het avondmaal werd om zes uur opgediend 1. het Laatste Avondmaal [de laatste maaltijd die Christus met zijn apostelen gebruikte] 2. plechtigheid in protestantse kerken waarbij de gelovigen brood en wijn nuttigen...

2019-11-16

AVONDMAAL

o. avondeten; (bijz.) het Avondmaal, Heilig Avondmaal, Avondmaal des Heeren, plechtigheid in de Protestantsche Kerk, waarbij de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun één zijn met Christus (brood en wijn — vleesch en bloed), herinnering aan het laatste avondmaal door Christus met zijne discipelen gehouden, (gew.) nachtmaal genoemd.

2019-11-16

Avondmaal

Avondmaal - in het Gr. eigenlijk maaltijd, n.l. de maaltijd des Heeren, 1 Kor. 11 : 20-21. De instelling door Jezus vindt men in chronologische volgorde 1 Kor. 11 : 23-25, Mark. 14 : 22-25, Matth. 26 : 26-29, Luk. 14 : 22-25. Bij Paulus is het avondmaal reeds een sacrament, meer dan een bloot symbool. Het wordt op één lijn met den doop gesteld. Velen gaan thans verder en verklaren het afhankelijk van de mysteriegodsdiensten, die den mensch door het nuttigen van spijzen met de godheid moesten v...

2019-11-16

Avondmaal

Avondmaal - o., 1. avondeten; 2. voorstelling van het avondmaal van Christus.

2019-11-16

Avondmaal

is de benaming voor den laatsten maaltijd, dien Jezus volgens den Bijbel met Zijn discipelen heeft gehouden vóór Zijn kruisdood. In alle Christelijke kerken wordt dit avondmaal op gezette tijden herdacht. In de R.-Kath. Kerk iederen dag door de H. Mis (zie Mis).Natuurlijk is dit Laatste Avondmaal het onderwerp geworden van talloze schilderijen uit alle eeuwen. Het meest bekende hiervan is wel: het Laatste Avondmaal van Leonardi da Vinci, een muurschildering in het vroegere klooste...