Wat is de betekenis van Avondmaal?

2020
2021-05-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

avondmaal

Het begrip avondmaal heeft 2 verschillende betekenissen: 1) avondmaaltijd. handeling van het eten 's avonds, meestal op of omstreeks een geregeld tijdstip; avondmaaltijd. 2) voedsel voor de avondmaaltijd. voedsel of gerecht dat men als avondmaaltijd eet.

Lees verder
2018
2021-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

avondmaal

avondmaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-vond-maal 1. maaltijd die je 's avonds gebruikt ♢ het avondmaal werd om zes uur opgediend 1. het Laatste Avondmaal [de laatste maaltijd die Christus m...

Lees verder
2000
2021-05-17
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Avondmaal

Avondmaal, vaak het laatste avondmaal: de maaltijd die Jezus met zijn discipelen nuttigde de avond voor zijn kruisdood; (fig.) afbeelding hiervan; (fig.) laatste maaltijd voor een ingrijpende gebeurtenis. (Heilig) avondmaal, avondmaal des Heren, sacrament in de christelijke kerken, waarbij men de laatste maaltijd van Jezus gedenkt en waarbij men br...

Lees verder
1982
2021-05-17
De Tale Kanaans

J. van Delden

avondmaal

‘maaltijd des Heren’ (I Cor. 11 : 20), een der sacramenten van de kerk.

1981
2021-05-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Avondmaal

de maaltijd die Christus aan de vooravond van zijn lijden en sterven in Jeruzalem met zijn leerlingen hield. Hij deelde brood onder hen uit met de woorden: „Dit is mijn lichaam...” en gaf hun de beker met de woorden: „Dit is mijn bloed...” Over de betekenis van deze beginwoorden bestaan onder de christenen verschillende meni...

Lees verder
1973
2021-05-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Avondmaal

Avondmaal - o., 1. avondeten; 2. voorstelling van het avondmaal van Christus.

Lees verder
1958
2021-05-17
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

AVONDMAAL

In de geref. kerk van de Republiek kwam de vraag, wie al of niet mocht aanzitten ca. 1680 (zie Labadisten) naar voren, ook ca. 1740: alleen de wedergeborenen en bekeerden? (Mart. Swarte, Joachim Mobach). Bij de censura morum kwam dit ter sprake. Hoe vaak A. gevierd werd, stond niet vast. Men moest in eigen gem. aanzitten, zie Baers, P.Zie: Cuperus...

Lees verder
1955
2021-05-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AVONDMAAL

door de Katholieken meestal „Laatste Avondmaal” geheten, is de maaltijd waarbij Jesus 's avonds voor zijn dood afscheid nam van zijn apostelen. Het had plaats in een bovenzaal (Marc. 14 : 15, Luc. 22 : 12), dezelfde waarschijnlijk als die waarvan Hand. 1:13 spreekt en welke volgens de traditie gelegen was in het Z.W. van het oude J...

Lees verder
1952
2021-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Avondmaal

s.n.; (kerkelijke plechtigheid) nachtm(i)el (it); (bij Doopsgezinden), iennichheit; tot hetkomen, mei oan gean; iem. hetontzeggen, immen fan it nachtmiel sette.

1950
2021-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Avondmaal

o., 1. avondeten; 2. (in ’t bijz.) het Avondmaal, Heilig Avondmaal des Heren, plechtigheid in de Protestantse Kerk waarbij de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun één zijn met Christus (brood en wijn — vlees en bloed), herinnering aan het laatste avondmaal door Christus met zijn discipelen gehou...

Lees verder
1928
2021-05-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Avondmaal

is de benaming voor den laatsten maaltijd, dien Jezus volgens den Bijbel met Zijn discipelen heeft gehouden vóór Zijn kruisdood. In alle Christelijke kerken wordt dit avondmaal op gezette tijden herdacht. In de R.-Kath. Kerk iederen dag door de H. Mis (zie Mis).Natuurlijk is dit Laatste Avondmaal het onderwerp geworden van talloze sc...

Lees verder
1926
2021-05-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Avondmaal

De avondmaalsviering is het hart van den Christelijken godsdienst. Christus is het leven der gemeente, zijn verzoenend lijden en sterven, de grond der zaligheid, het middelpunt van het Evangelie, en ter gedachtenisviering van zijn lijden en sterven heeft Christus het avondmaal ingesteld, opdat zij, die hem als Zaligmaker gelooven, het tot versterki...

Lees verder
1916
2021-05-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Avondmaal

Avondmaal - in het Gr. eigenlijk maaltijd, n.l. de maaltijd des Heeren, 1 Kor. 11 : 20-21. De instelling door Jezus vindt men in chronologische volgorde 1 Kor. 11 : 23-25, Mark. 14 : 22-25, Matth. 26 : 26-29, Luk. 14 : 22-25. Bij Paulus is het avondmaal reeds een sacrament, meer dan een bloot symbool. Het wordt op één lijn met den doop gesteld. Vel...

Lees verder
1898
2021-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AVONDMAAL

o. avondeten; (bijz.) het Avondmaal, Heilig Avondmaal, Avondmaal des Heeren, plechtigheid in de Protestantsche Kerk, waarbij de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun één zijn met Christus (brood en wijn — vleesch en bloed), herinnering aan het laatste avondmaal door Christus met zijne discipelen gehouden, (gew...

Lees verder
1870
2021-05-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Avondmaal

Avondmaal (tafel des Heeren, sacrament des altaars) is de naam eener gewijde instelling der Christelijke kerk, welke door al hare genootschappen, met uitzondering van dat der Kwakers, onderhouden wordt. Het is ingesteld door Jezus, toen Hij met zijne discipelen in den avond vóór den dag zijner kruisiging aan den Paaschmaaltijd vereeni...

Lees verder