Wat is de betekenis van Laatste Avondmaal?

2020
2021-01-26
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Laatste Avondmaal

Het begrip Laatste Avondmaal heeft 2 verschillende betekenissen: 1) laatste avondmaaltijd van Christus met zijn apostelen voor zijn kruisiging. 2) voorstelling van de laatste avondmaaltijd van Christus met de apostelen voor zijn kruisiging.

Lees verder
2017
2021-01-26
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Laatste Avondmaal

Tijdens de paasmaaltijd, het laatste avondmaal dat Christus met zijn leerlingen gebruikte, brak hij brood voor hen en zei: 'Eet, dit is mijn lichaam'. Hij schonk wijn in en zei: 'Drink, dit is mijn bloed'. Daarmee symboliseerde hij het offer dat hij aan het kruis zou brengen, om de mensheid te verlossen van de erfzonde. In de katholieke kerk wordt...

Lees verder
2004
2021-01-26
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Laatste Avondmaal

Christus is met zijn leerlingen zittend, of naar oud gebruik, liggend bijeen aan een tafel. Terwijl Christus het brood en de wijn zegent, ziet men de leerlingen heftig gebarend met elkaar spreken. Christus heeft hen verteld dat één van hen hem zal verraden: ‘Maar zie, degene door wiens hand Ik zal worden overgeleverd is met Mij aan tafel’ (Luc. 22,...

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

laatste avondmaal

de laatste maaltijd die Christus met zijn twaalf discipelen gebruikte, op de avond vóór zijn lijden en dood (➝Avondmaal). Het laatste avondmaal is een bekend thema in de christelijke kunst, waarbij twee momenten worden benadrukt: 1. het zegenen en verdelen van het brood en de wijn door Christus waarmee de eucharistie of avondmaalsvie...

Lees verder
1949
2021-01-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Laatste Avondmaal

Maaltijd van Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van zijn dood. Volgens R.K. opvatting werd bij deze gelegenheid de Heilige Euchairistie ingesteld ; de Heilige Mis en de Heilige Communie zijn herdenking en herhaling van het Laatste Avondmaal. In de Protestantse Kerken wordt het Heilig Avondmaal in het algemeen eveneens opgevat als een door C...

Lees verder
1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Laatste Avondmaal

→ Avondmaal (Laatste).