Synoniemen van avond

soiree, avondpartij
2019-10-20

avond

Het begrip avond heeft 37 verschillende betekenissen: 1) het laatste beschikbare deel van de dag, beschouwd als de tijd die men na de dagtaak of na de avondmaaltijd op een specifieke wijze doorbrengt of aan een bepaalde bezigheid wenst te besteden, zoals ontspanning, studie, gezelschap enz. 2) telkens weer opnieuw gedurende de hele avond 3) avondfeestje gericht op gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van drankjes en hapjes 4) bijeenkomst 's avonds die wordt ingericht door de instantie...

2019-10-20

AVOND

AVEND, m. (-en), de tijd die komt, als de dag voorbij is en die nog niet tot den nacht gerekend wordt; de tijd der vallende duisternis, ook die duisternis zelve ik zal den avond afwachten om naar huis te gaan; — een schoone avond, een avond waarop ’t weer, de natuur schoon is; — het is avond; het wordt avond, de avond valt, ’t daglicht neemt af; — hij kwam met het vallen van den avond thuis; (dicht.) de avond daalt; — des avonds bereikte ik mijne bestemming nog, op den avond van dien...

2019-10-20

avond

avond - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-vond 1. tijd tussen middag en nacht ♢ 's avonds staat altijd de televisie aan 1. een avondje uit ['s avonds een bezoek brengen aan een café, voorstelling, etc.] Zelfstandig naamwoord: a-vond de avond de avonden

2019-10-20

Avond

Avond - m. (-en), 1. de tijd die komt als de dag voorbij is en die nog niet tot de nacht gerekend wordt, in het algemeen het dagdeel tussen 6 (18) en 12 (24) uur: toen was het — geweest en het was morgen geweest; de eerste dag (Gen. 1,5); de tijd van de vallende duisternis, ook die duisternis zelf: de — valt; hij kwam met het vallen van de — thuis; des avonds, ’s avonds, op de avond van die bepaalde dag: ’s avonds bereikte ik de plaats van bestemming; bij avond, ’s avonds; (ook) bij...

2019-10-20

Avond

Avond - de tijd, die verloopt tusschen het ondergaan der zon en den nacht. Verschillende volken, o.a. de oude Germanen, die den tijd bij nachten telden, lieten den dag met den avond beginnen, rekenden dus den avond en den nacht tot den volgenden dag. Bij de aanduiding van feestdagen is dit oude gebruik in sommige gevallen nog gebleven; b.v. Kerstavond is de avond vóór Kerstmis; vgl. Hd. Weihnachtsabend, Eng. Christmaseve.

2019-10-20

avond

avond - Het laatste deel van de dag, meestal de tijd van zonsondergang tot bedtijd.