avond betekenis & definitie

Het begrip avond heeft 37 verschillende betekenissen:

1) het laatste beschikbare deel van de dag, beschouwd als de tijd die men na de dagtaak of na de avondmaaltijd op een specifieke wijze doorbrengt of aan een bepaalde bezigheid wenst te besteden, zoals ontspanning, studie, gezelschap enz.
2) telkens weer opnieuw gedurende de hele avond
3) avondfeestje gericht op gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van drankjes en hapjes
4) bijeenkomst 's avonds die wordt ingericht door de instantie genoemd in de van-bepaling
5) bij het begin of bij het vallen van de avond
6) vanaf de avond van een bepaalde dag of vanaf de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende avond
7) avond met veel te verrichten werkzaamheden, met een grote toeloop van belangstellenden, klanten of aanwezigen, met veel verkeer enz.
8) in, tijdens de avond
9) bijeenkomst 's avonds, georganiseerd in het teken van de genoemde landscultuur en sfeer, vaak met voedsel en drank uit genoemd land, optredens en activiteiten die verband houden met de regio's daarvan enz.
10) iedere avond; ook: alle of de meeste avonden in zekere periode
11) avond die rustig verloopt, zonder dat er veel te doen is of zonder stoornis
12) avond die men buitenshuis doorbrengt met bezoek aan een gelegenheid voor ontspanning en vermaak
13) de periode waarin het leven naar het einde toegaat; het laatste deel van het leven; de levensfase van de ouderdom
14) op de avond van de vorige dag
15) op, tijdens de avond van een bepaalde dag
16) tot de avond van een bepaalde dag of tot de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende avond
17) de hele dag; de godganse dag; altijd
18) avond die men aan ontspanning besteedt
19) in de verbinding de avond van het leven
20) gedeelte van de dag dat op de namiddag volgt als de laatste periode met daglicht en dat eindigt bij het aanbreken van de nacht, wanneer men zich te ruste begeeft of de volledige duisternis inzet
21) bijeenkomst 's avonds, georganiseerd voor een optreden, evenement, activiteit of bezigheid
22) het laatste deel van de avond
23) de voornaamste gasten komen het laatst; ook gezegd als vriendelijke of schertsende verwelkoming van late bezoekers of gasten
24) iedere avond weer opnieuw; telkens opnieuw 's avonds
25) de avond waarin plaatsvindt wat in de van-bepaling wordt genoemd
26) telkens vanaf de avond of vanaf alle of de meeste avonden in zekere periode; telkens vanaf de genoemde tijdsspecificatie in de avond
27) bij het afnemende licht of in de duisternis van de avond; ook: bij het dan aangestoken kunstlicht
28) een avondbijeenkomst waarop de persoon genoemd in de met-bepaling is uitgenodigd voor een optreden, voorstelling enz.
29) het is onverstandig uit te gaan van succes wanneer de zaken nog mis kunnen lopen; men moet niet al te vroeg juichen
30) de hele dag; de godganse dag; altijd
31) een avond doorgebracht in het gezelschap van de persoon of personen genoemd in de met-bepaling
32) avondevenement of avondvoorstelling met een afwisselend programma door gevarieerde optredens of opvoeringen van een groot aantal deelnemers
33) de avond breekt bijna aan of nadert
34) telkens tot de avond of tot alle of de meeste avonden in zekere periode; telkens tot de genoemde tijdsspecificatie in de avond
35) die avond waarvan reeds sprake was, die bekend is
36) het begin, de aanvang van de avond
37) feestelijke bijeenkomst 's avonds; feest of feestje 's avonds; avondpartij; soiree

Gepubliceerd op 30-05-2017