Wat is de betekenis van Ave Maria?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Ave Maria

Ave Maria (Lat. wees gegroet Maria) zijn de woorden waarmee, volgens het Evangelie van Lucas, de aartsengel Gabriël aan Maria verkondigde dat zij de aanstaande moeder van Christus was. Voor het feest van de annunciatie werd het Ave Maria in de 16e eeuw als loflied in de vorm van een antifoon op muziek gezet. Er bestaat een eindeloze reeks meerstemm...

2024-07-18
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Ave maria

[Lat. = Wees gegroet, Maria] eerste woorden van een bekend rk gebed (vgl. Luc. 1:28); ook zn, Ave-Maria: dat gebed.

2024-07-18
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Ave Maria

(= Wees gegroet, Maria), beginwoorden van de begroeting van den aartsengel Gabriël aan Maria. Daaruit heeft zich langzamerhand het kerkelijk gebed, het Wees Gegroet, ontwikkeld, dat in 1568 door Pius V in het Romeinsch → brevier werd opgenomen en in den loop der 17e eeuw in het algemeen volksgebruik overging.

2024-07-18
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ave maria

o., wees-gegroet-Maria, gebed in de R.K. Kerk

2024-07-18
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

AVE MARIA

(Wees gegroet, Maria) zijn de aanvangswoorden van het meest gebruikte gebed ter ere van de H. Maagd. De eerste woorden zijn ontleend aan de groetenis van de aartsengel Gabriël aan Maria (Luc. 1 : 28). Het tweede gedeelte „Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jesus, de Vrucht van Uw schoot” (Luc. 1 : 42) is de lofpr...

2024-07-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ave maria

zie Ave ; ontleend aan Luc. 1: 28 : A've, gra'tia ple'na : Do'minus te'cum : Benedic'ta tu in midie'ribus, wees gegroet, vol van genade ; de Heer is met U ; gezegend zijt gij onder de vrouwen.

2024-07-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ave Maria

(Lat.), Wees gegroet Maria!, gebed der R.K. kerk.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Ave maria

(Wees gegroet, Maria), begin en titel van een gebed of gezang ter ere van de allerheiligste Maagd, dat sinds eeuwen algemeen verbreid is in de Latijnse Kerk. Het bestaat uit drie delen: 1. de groet des Engels aan Maria (Luc. 1, 28); 2. de groet van Elisabeth (Luc. i, 42); 3. een kort smeekgebed van latere datum. De gewoonte om de twee eerste delen...