Wat is de betekenis van Ave?

2020
2022-06-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Ave

Voornamelijk Friese naam. De oorsprong van een dergelijke (sterk ver)korte naam is moeilijk na te gaan. Het is een naam die in de kindermond sterk verkort en vervormd is en door ouderen weer is overgenomen. Ave wordt wel in verband gebracht met de alb-/alf-namen, een stam die 'bovenaards, niet goddelijk wezen' betekent (zie alf-). Zie ook Alf, Alfa...

Lees verder
1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ave

[Lat., geb. wijs van avere = gezegend, welvarend zijn] (wees) gegroet, wees gezegend, heil; ook: vaarwel.

1993
2022-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ave

(wees) gegroet

1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Ave

(Lat.), „wees gegroet”, ontleend aan de groet tot Maria bij de geboorteaankondiging van Christus door de engel Gabriël. In de R.-K. Kerk is het Ave Maria een kort gebed ter ere van de Maagd Maria.

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Ave

[Lat., wees gegroet], o. (-’s), vroegere Romeinse groet bij het komen en gaan.

1964
2022-06-25
voornamen

Voornamenboek

Ave

m Vnl. Fri. naam. De oorsprong van een dergelijke (sterk verjkorte naam is moeilijk na te gaan. Het is een naam die in de kindermond sterk verkort en vervormd is en door ouderen weer is overgenomen. Ave wordt wel in verband gebracht met de alb-, alfnamen, een stam die ‘bovenaards, niet goddelijk wezen’ betekent (zie alf-). Vgl. Alf, Al...

Lees verder
1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ave

(Lat.), wees gegroet; als zn. o. (-’s), R.-K. gebed (verkorting van Ave Maria, wees gegroet, Maria).

1948
2022-06-25
Spaans

Spaans woordenboek (1948)

Ave

f. vogel; ave de paso, trekvogel; ave de rapiña, roofvogel; ser un ave, fam. zo vlug zijn als water.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ave

o. aves Lat. 1. (R.-K. weesgegroet) (e = ee); Z.-N. een Ave Maria, amerijtje; 2. Ave Caesar, morituri te (l. tee) salutant: Heil u, Keizer, die gaan sterven, groeten u, groet der gladiatoren in het amphitheater, als ze defileerden voorbij de keizersloge.

Lees verder
1932
2022-06-25
Muziek

Muziek lexicon

Avé

Lat. Verkorting van Ave Maria, beginwoorden van een der beroemde Maria-antiphonen. Veelvuldig gecomponeerde tekst. Met Ave (wees gegroet) beginnen o.a. ook de antiphoon Ave Regina caelorum, de hymne Ave maris stella en het Ave Verum.

Lees verder
1928
2022-06-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Ave

is een Latijns woord, dat betekent: wees gegroet. Men kent het natuurlijk uit het Rooms-Katholieke gebed Ave Maria, dat door vele componisten is getoonzet. Denk b.v. aan het beroemde Ave Maria van Schubert. Het woord ave is ook bekend uit den groet der Romeinse zwaardvechters of gladiatoren tot den Keizer bij het betreden der arena: Ave Ceasar impe...

Lees verder
1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AVE

o. (-’s), zeker R.-K. gebed (verkorting van AVE MARIA = Wees gegroet, Maria).

1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ave

Ave, “wees gegroet” was een gebruikelijk woord bij de oude Romeinen, hetwelk ook thans nog gevonden wordt in het “Ave Maria,” de eerste woorden van een gebed der Roomsch-Katholieken. Dit gebed is zamengesteld uit de woorden, welke als die van den engel Gabriël en van Elisabeth in den Bijbel zijn opgeteekend. Het is reeds in het laatst...

Lees verder