Wat is de betekenis van Atlantic charter?

1981
2022-08-13
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Atlantic charter

[etlen'tik tsjar'ter], verklaring van Churchill en Roosevelt inzake een gemeenschappelijke politiek voor een betere toekomst na de oorlog (14 aug. 1941), resultaat van een conferentie op de Atlantische Oceaan. Acht punten. O.a.: geen gebiedsvergroting; volken hebben recht hun eigen regering te kiezen; alle volken gelijk aand...

Lees verder
1973
2022-08-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Atlantic charter

Brits-Amerikaanse beginselverklaring over de organisatie van de na-oorlogse verhoudingen, op 12.8.1941 door Churchill en Roosevelt aan boord van een Brits oorlogsschip (Prince of Wales) in de Atlantische Oceaan nabij New-foundland opgesteld. De voornaamste bepalingen zijn: de overwinnaars zouden geen gebiedsuitbreiding nastreven; territoriale veran...

Lees verder
1955
2022-08-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Atlantic charter

in 1941 opgesteld handvest, grondslag van de organisatie der Verenigde Naties

1949
2022-08-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Atlantic Charter

verklaring van 14 Aug. 1941, van president F. D. Roosevelt en W. Churchill betreffende de door de V.S. en het Britse Rijk na te streven grondslagen van de vrede na W.O. II.

Lees verder
1947
2022-08-13
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Atlantic charter

heet de verklaring omtrent de vredesdoeleinden van de V.S. en Groot-Brittannië ingevolge Wereldoorlog II, bekend gemaakt op 14 Aug. 1941 op een oorlogsschip in de Atlantische Oceaan. Van de 10de tot de 13de van bedoelde Augustusmaand hielden president F. D. Roosevelt* en minister-president Winston Churchill* met hun medewerkers een belangrijke...

Lees verder