Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Atlantic charter

betekenis & definitie

[etlen'tik tsjar'ter], verklaring van Churchill en Roosevelt inzake een gemeenschappelijke politiek voor een betere toekomst na de oorlog (14 aug. 1941), resultaat van een conferentie op de Atlantische Oceaan. Acht punten.

O.a.: geen gebiedsvergroting; volken hebben recht hun eigen regering te kiezen; alle volken gelijk aandeel in de wereldhandel; vrije zee; geen gebruik van geweld om conflicten op te lossen.