Wat is de betekenis van Charter?

2022
2022-08-13
vindpunt

Vindpunt.nl

charter

(zelfstandig naamwoord) [alg.] oorkonde, privilege [alg.] handvest - Het Handvest van de Verenigde Naties is het oprichtingsverdrag van de Verenigde Naties. [alg.] statuten, akte van oprichting [alg.] bevrachtingsovereenkomst [alg.] scheepsbouwbestek

Lees verder
2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

charter

charter - Zelfstandignaamwoord 1. handvest, oorkonde, handvest of manifest, een geschreven tekst met afspraken, gedragsregels en richtlijnen Het charter van de Verenigde Naties is als het ware de grondwet van de internationale organisatie van de Verenigde Naties 2. verkorting voor charterv...

Lees verder
2018
2022-08-13
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Charter

Gezegelde overeenkomst of verdrag.

2017
2022-08-13
Digischool

Begrippenlijst toerisme

Charter

Een charter is een vervoermiddel dat door een touroperator is gehuurd en dat geen vaste dienstregeling heeft.

1994
2022-08-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Charter

[Eng., zie charta] 1 oorkonde; 2 grondwet of handvest (bijv.: Atlantic Chartert.

Lees verder
1993
2022-08-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Charter

oorkonde; bevrachtingsovereenkomst; grondwet; verkorting van chartervlucht

1990
2022-08-13
BDI

BDI terminologie

charter

geschreven en gewaarmerkt stuk dat een verklaring bevat betreffende verleende of erkende rechten of vrijheden.

1983
2022-08-13
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Charter

Een charter is een blad perkament, waarop een akte is geschreven, die ter bekrachtiging is bezegeld. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 4. Men noemt charters getransfigeerd, wanneer de zegelstaart(en) van (een) later(e) charter(s), voor bezegeling, door een ander is (zijn) gestoken. Het gebruik van de term “Transfix” voor deze charters...

Lees verder
1973
2022-08-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Charter

in Engeland een program opgesteld in 1837 om economische en sociale verbetering te verkrijgen (zie chartisme).

1955
2022-08-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Charter

o., of charte, oorkonde; constitutie.

1951
2022-08-13
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Charter

I charter, handvest, oorkonde; octrooi; voorrecht; II bij charter instellen; een octrooi verlenen aan, octrooieren; bevrachten, huren, charteren.

Lees verder
1950
2022-08-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Charter

(<Fr.-Eng.), o. (-s), 1. (hist.) geschreven stuk, de een of andere verklaring of overeenkomst bevattende, oorkonde; in ’t bijz. oorkonde betreffende verleende of erkende rechten of vrijheden; — (met Eng. uitspraak) het Atlantic (1942) en het Pacific Charter (1945), manifest der geallieerde mogendheden betreffende de doe...

Lees verder
1949
2022-08-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Charter

zie handvest.

1948
2022-08-13
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

charter

o. charte, v. oorkonde; grondwet, constitutie.

1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

charter

o. charters (Fr. chartre, Eng. charter, van Lat. charta: oorkonde, waarbij zekere voorrechten worden toegestaan; handvest; grondwet).

1933
2022-08-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Charter

Charter - 1° ➝ Handvest. 2° (Eng., ook charter-party; ➝ Lat. carta partita; Ned. ook cherte-partij, verouderd) Schriftelijk stuk, waarbij een vervrachter (gewoonlijk eigenaar) een schip bemand ten gebruike geeft = vervracht aan een bevrachter. Men onderscheidt tijdcharter en reischarter, alnaar de vergoeding voor het gebruik = vracht wordt...

Lees verder
1916
2022-08-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Charter

Charter - van Nederburgh, zie INDIË (NEDERLANDSCH), Geschiedenis. Chartered companies (Eng.), Maatschappijen, vennootschappen, aan welke, krachtens een charter, eene concessie, zekere voorrechten, zijn toegekend. Die voorrechten bestaan uit verheffing tot corporatie (uitsluiting van de aansprakelijkheid der enkele leden), alsmede veelal uit een mon...

Lees verder
1910
2022-08-13
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Charter

Charter - handvest, acte van toestemming, van vergunning, schenking, afgegeven door de hoogste staatsmacht of eenige andere bevoegde openbare macht. In de Vereen. Staten ontvangen de spoorwegmaatschappijen van het Congres te Washington of van dat der afzonderlijke staten charter tot den aanleg der wegen, waarbij dan tevens vaak landschenking plaats...

Lees verder
1898
2022-08-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Charter

CHARTER, o. en m. (-s), (in de middeleeuwen) officieel stuk, de eene of andere formeele verklaring of overeenkomst bevattende, oorkonde; — eene oorkonde betreffende verleende of erkende rechten of vrijheden; eene beperkte grondwet; — het bestek en vervolgens het type, waarnaar een schip gebouwd wordt: schepen van zwaar charter.

Lees verder
1864
2022-08-13
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

charter

charter - o. oirkonde; grondwet; kaliber; schepen van zwaar charter (of kaliber)