Wat is de betekenis van AT?

2024-02-21
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

AT

Attention

2024-02-21
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

at

(uitdrukking) [in netpostadres] per adres, apenstaart(je), bij - Mijn elektronisch adres is: c.derom apenstaartje kpn punt nl.

2024-02-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

At

Zie Ade

2024-02-21
Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (2018)

AT

Een AT is een Arrestatieteam. Een arrestatieteam is een gespecialiseerde eenheid van de politie. Haar taak is in te grijpen in levensbedreigende situaties, zoals een gijzeling, arrestatie van een vuurwapengevaarlijke verdachte of een potentiële 'springer' (zelfmoordenaar).

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Marc De Coster (2017)

AT

AT - zie arrestatieteam.

2024-02-21
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

AT

(Synoniem voor: Agentschap Telecom) Agentschap Telecom is een overheidsorganisatie die namens de Minister van Economische Zaken zowel uitvoerder als toezichthouder is van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie, maar ook bijvoorbeeld van de WION en van de ruimtevaartwetgeving.

2024-02-21
Internet woordenboek

Ensie (2001)

AT

ATtention Opdrachten aan een Hayes-compatible modem beginnen meestal met AT, bijvoorbeeld: AT Z (reset de modem) of AT DT 020-6123456 (bel nummer 020-6123456).

2024-02-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

At

afkorting voor de druk van atmosfeer. Bedraagt 1 kg per cm2 oppervlakte.

2024-02-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

At

v -> Ade (Fri.). Vgl. ook Ad.

2024-02-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

At

1. Chem. symbool voor astatine. 2. Ook wel gebruikt als afkorting voor atmosfeer.

2024-02-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

At

tot, te, op, in, ter, van, bij, aan, naar, om, over, voor, tegen; be at it, er (druk) aan bezig zijn; aan de gang zijn; be at a person, iemand achterna zitten, het op hem gemunt hebben; at them again!, nog eens er op los!; what are you at ?, 1 waar bent u aan bezig?; 2 waar wilt u toch heen?; 3 wat voert u in uw schild?; at Brill’s, bij B...

2024-02-21
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ăt

archaïstisch ast, coni., 1. ter aanknoping van een wel verschillende, maar niet tegenovergestelde gedachte = maar, doch, van de andere kant echter. 2. ter aanknoping van een tegenstelling = maar, daarentegen, wèl echter, maar toch, versterkt at contra, Cic., at e contrario, Nep., at etiam, Cic., at vero, Cic...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

At

symbool voor technische zie atmosfeer.

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

At

At - Siameesche zink-, thans bronsmunt, 1/64 bat; één At is 100 kauri.

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

At

Siameesche zink-, thans bronsmunt, 1/61 bat; At is 100 kauri.