Wat is de betekenis van ataxie?

2020
2022-05-23
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

ataxie

stoornis tussen het zenuwstelsel en de spieren. aandoening waarbij een stoornis optreedt tussen het motorische zenuwstelsel en de spieren, die herkenbaar is aan ongecontroleerde en ongecoördineerde bewegingen van hoofd, romp, of ledematen, of aan een onzekere, wankele gang bij het lopen. Voorbeelden: Men spreekt van ataxie, wann...

Lees verder
2010
2022-05-23
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

ataxie

Schokkerige en ongecontroleerde beweging van de (loop)spieren door een stoornis in de hersenen. (uitspraak: AA-tak-SIE) Hierdoor ga je vooral moeilijk lopen. Een ‘atactische’ beweging wordt te snel, te langzaam en in de verkeerde richting uitgevoerd, maar wel met vrijwel normale kracht. Het is moeilijk daarbij het evenwicht te bewaren. Het kan kome...

Lees verder
2007
2022-05-23
logopedie

Logopedisch Lexicon

Ataxie

(v.), coördinatiestoomis tg.v. een cerebellair syndroom; waarbij sprake is van hypotonie en intentietremor, waarbij het lijkt alsof de persoon zijn evenwicht verliest, terwijl het vestibulair orgaan niet is aangedaan

1994
2022-05-23
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ataxie

[zie atactisch] (med.) het niet-gecoördineerd zijn van de samenwerking van spieren, zodat de patiënt geen geordende bewegingen kan maken.

1993
2022-05-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ataxie

stoornis in de coördinatie van de motoriek

1973
2022-05-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Ataxie

[Gr. ataxia, ongeordendheid], v., stoornis in de onderlinge samenwerking (coördinatie) van de spieren bij het uitvoeren van een doelgerichte beweging. Bij ataxie zijn de spieren zelf intact, maar de stoornis vindt haar oorzaak in het centrale of perifere zenuwstelsel. Bij ataxie door beschadiging van het centrale zenuwstelsel betreft dit meest...

Lees verder
1955
2022-05-23
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ataxie

wanorde in de geestelijke vermogens.

1954
2022-05-23
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Ataxie

asynergia musculorum, gestoord of afwezig coördinatievermogen van de spiercontractie: de Synergisten en antagonisten werken elkaar dan weer tegen dan weer versterken zij elkaar; de kracht van de samentrekking is ongedoseerd en „verkeerde” spiergroepen treden in werking. Allerlei stoornissen in de spieren en zenuwen kunnen tot atact...

Lees verder
1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ataxie

(Gr.), v., (gen.) stoornis in de samenwerking der spieren, waardoor onbekwaamheid tot het verrichten van ordelijke bewegingen ontstaat; — wanorde.

1948
2022-05-23
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ataxie

(Fr.) v. wanorde; stoornis in de willekeurigs bewegingen.

1947
2022-05-23
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Ataxie

betekent letterlijk: niet schatten; men duidt hiermede een ziekteverschijnsel aan, dat voorkomt bij verschillende aandoeningen van het zenuwstelsel en dat gekenmerkt is door onzekerheid der willekeurige bewegingen. Wanneer wij een doelbewuste beweging uitvoeren, schatten wij de daarvoor benodigde spierkracht. In de loop van ons leven bereiken wij d...

Lees verder
1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ataxie

v. (Gr. a = niet + taxie = orde: wanorde, onmacht over bewegingen door ziekten in het centrale zenuwstelsel).

1933
2022-05-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ataxie

storing i/d regelmatige volgorde v. lichaamsbewegingen door zenuw- of ruggemergsziekte.

1933
2022-05-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ataxie

Ataxie - (zie Gr. ataxia = ongeordendheid), storing in de samenwerking der spieren bij behouden kracht. A. locomotrice progressive van Duchesne = Tabes dorsalis = ruggemergstering (zie Atactisch). Literalea., het struikelen over lettergrepen, zooals dit bijv. bij de dementia paralytica voorkomt.

1923
2022-05-23
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Ataxie

(ἀταξία, ongeordendheid), stoornis der coördinatie (zie Atactisch) bij willekeurige spierbewegingen, terwijl de kracht der spieren behouden is. Bij statische A. blijkt de stoornis slechts bij het zitten of staan, bij locomotorische of dynamische A. slechts bij bewegingen. Men spreekt van centrale, motorische, sensoris...

Lees verder
1923
2022-05-23
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Ataxíe

stoornis der coördinatie (zie Atactisch) bij willekeurige spierbewegingen, terwijl de kracht der spieren behouden is. Bij statische A. blijkt de stoornis slechts bij het zitten of staan, bij locomotorische of dynamische A. slechts bij bewegingen. Men spreekt van centrale, motorische, sensorische of van cerebrale, cerebellaire, bulbaire, spinal...

Lees verder
1898
2022-05-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ATAXIE

v. (gen.) stoornis in de samenwerking der spieren, waardoor onbekwaamheid in het verrichten van ordelijke bewegingen ontstaat.