Wat is de betekenis van Arnold van Egmond?

1994
2021-07-28
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Arnold van Egmond

Arnold van Egmond, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1423-1465, 1471-1473), *1410, +23.2.1473 Grave; zoon van Jan II van Egmond en Maria van Arkel. Arnold huwde op 23.7.1423 → Catharina van Kleef. Arnolds anti-Bourgondische politiek bracht hem in conflict met → Filips de Goede van Bourgondië. Filips steunde Arnolds zoon → Adolf van Egmond die...

Lees verder
1981
2021-07-28
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Arnold van Egmond

hertog van GELRE en graaf van ZUTPHEN (1423-73), *1410, ✝ 23.2.1473 Grave; zoon van Jan II van → Egmond (Jan met de Bellen) en Maria van → Arkel; huwde 23.7.1423 Catharina van Kleef. Hij werd door de Gelderse standen lot landsheer gekozen, maar kreeg weldra te kampen met Adolf van Berg, die door Sigismund met Gelre en Zutphen was beleend...

Lees verder
1965
2021-07-28
Historische figuren

Historische figuren

Arnold van egmond

(1410-1473) Hertog van Gelre en graaf van Zutphen (vanaf 1423). Voerde enkele dure oorlogen tegen Gulik en Berg en moest daarom verdragen sluiten met de Staten van Gelderland, waarbij hij aan macht inboette. Eerst anti-Bourgondisch, erkende hij in 1472 Karel de Stoute als erfgenaam en ontving daarvoor 300000 goudgulden.

Lees verder
1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Arnold van Egmond

(1410-1473), hertog van Gelre en graaf van Zutfen (1423-1473); voerde om het bezit van Gelre langdurige oorlogen met Adolf van Berg en Gulik, geraakte in grote schulden en kreeg daardoor moeilijkheden met zijn onderdanen. Maakte Philips van Bourgondië tot zijn tegenstander; deze trachtte A.’s zoon Adolf tot ruwaard te doen erkennen. Adol...

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Arnold van egmond

Arnold van egmond - hertog van Gelre, graaf van Zutfen, * 1410, oudste zoon van Jan van Egmond en Maria van Arkel, werd na het kinderloos overlijden van Reinoud IV in 1423 tot hertog uitgeroepen. Zijn vader werd tot landvoogd gedurende zijn minderjarigheid benoemd, onder voorwaarden, die de hertogelijke macht zeer beperkten. 1430 huwde Arnold met C...

Lees verder