Wat is de betekenis van Antoine chrysostome quatremère de quincy?

2023-10-02
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Antoine chrysostome quatremère de quincy

* 28. 10. 1755 te Parijs, ✝ 28. 12. 1849 aldaar, was secretaris der Académie des Beaux Arts te Parijs. Schreef de brochure De la nature des opéras bouffons (1789) en gaf een aantal levensberichten van overleden medeleden der Académie uit, waaronder Paisiello, Monsigny, Méhul, Boïeldieu, Catel en Gossec, opgen...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Antoine chrysostome quatremère de quincy

fransch archeoloog en aestheticus, geb. 21 Oct. 1755 te Parijs, werd tijdens de revolutie lid der wetgevende vergadering en nam later deel aan den Raad der vijfhonderd; 1818 werd hij tot professor der archeologie benoemd; hij overleed 28 Dec. 1849 te Parijs. Van zijn talrijke werken noemen wij: Dictionnaire de Varchitecture (3 dln., Par. 179...