Wat is de betekenis van Quatremère?

2023-09-25
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Quatremère

Onder dezen naam vermelden wij : Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy, een verdienstelijk Fransch oudheidkundige. Hij werd geboren te Parijs den 28sten October 1755 en was vóór de Revolutie raadsheer in het geregtshof van ’t Châtelet. Daar hij als lid der Wetgevende Vergadering het koningschap verdedigd had, smachtte hij onder het Schrikbewind...