Wat is de betekenis van Anti-Corn-Law-League?

2023-09-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Anti-corn-law-league

Een vereniging, opgericht in 1838 in Manchester, om te strijden voor de afschaffing van de invoerrechten op buitenlands graan in Eng. De meest bekende voorvechter voor de vrijhandel in graan was COBDEN. In 1846 werden de graanrechten drastisch verlaagd en in 1849 practisch afgeschaft. De A. werd toen opgeheven.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Anti-Corn-Law-League

(anti-korenwet-verbond), vereniging in 1839 te Manchester door Rich. Cobden en John Bright opgericht tot afschaffing van de invoerrechten op het graan, die het brood duurder maakten en zware last vormden voor de industriële bevolking. De League ontwikkelde een geweldige agitatie; bereikte 1846 haar doel, doordat toen die invoerrechten werden a...

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Anti-Corn-Law-League?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Anti-corn-law-league

is de naam van de in 1839 door Richard Cobden* in Engeland in het leven geroepen beweging om te geraken tot afschaffing der graanwet van 1815. Deze graanwet, die de invoer van tarwe tot het uiterste beperkte en door de machtige grootgrondbezitters was doorgedreven, leidde tot een eenzijdige bevoorrechting van de landbouw. Het waren vooral de arbeid...