Wat is de betekenis van Anti-corn-law-Ieague?

2023-12-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Anti-corn-law-Ieague

Anti-corn-law-Ieague - verbond tegen de Engelsche korenwetten. Wegens daling der graanprijzen was in Engeland in 1815 in den zin van het Mercantilisme bepaald, dat invoer van granen alleen geoorloofd was bij een binnenlandschen prijs beneden 80 sh. per quarter; wijl do prijs niet daalde beneden 83 sh., gold dus een feitelijk invoerverbod tot tevred...