Wat is de betekenis van Anti-cornlaw-league?

2024-03-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Anti-cornlaw-league

Anti-cornlaw-league - naam eener in 1838 te Manchester door Cobden, John Bright e.a. opgerichte vereeniging ter bestrijding der in Engeland geheven invoerrechten op graan, in het bijzonder van het in 1828 ingestelde zgn. schaalrecht, en ter bevordering van de vrijhandelsbegrippen. In 1846 bereikte het verbond zijn doel, toen de minister Peel de oph...

2024-03-04
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Anti-cornlaw-league

heette in Engeland eene vereeniging, die in October 1831 te Manchester door Cobden en eenige andere kooplieden werd gevormd, ten einde door alle agitatie-middelen, die met 's lands wetten niet onbestaanbaar waren, een einde te maken aan de vigerende koornwetten, en den vrijen invoer van graan te bewerken, waarvan men zich dan tevens voorspelde...